Aktulity

TERMÍNY ZÁPISŮ DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

4. březen 2019

Termíny zápisů do 1.tříd pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče předškoláků, jelikož se blíží termíny zápisu dětí do 1. tříd, nabízíme Vám přehled základních škol zřizovaných Městským obvodem Ostrava – Jih a zároveň základní informace o zápisu. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky podle § 36 odst.4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

K zápisu si vezměte s sebou :

  • občanský průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu

  • v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí

  • v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud zákonný zástupce nedoloží u zápisu oba posudky, bude vyzván, aby takto učinil nejpozději do 31.5.2019)

  • u dítěte, které dovrší 6-ti let v období září – prosinec 2019, je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení

  • u dítěte, které dovrší 6-ti let v období leden-červen 2020, je pomínkou přijetí vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

PŘEHLED ŠKOL A TERMÍNY ZÁPISŮ najdete na internetových stránkách ÚMOb Ostrava-Jih:

https://ovajih.ostrava.cz/cs/informacni-rozcestnik/deti-a-mladez/skoly-a-skolska-zarizeni/zapis-do-1-trid-pro-skolni-rok-2018-2019-terminy-a-imformace

 

HŘIŠTĚ OTEVŘENÁ VEŘEJNOSTI

3. červenec 2018

Hřiště otevřená veřejnosti v areálech ZŠ a MŠ.

Dětská dopravní hřiště na území Ostrava-Jih.

Projekty "Hřišť otevřených veřejnosti" jsou financovány z rozpočtu statutárního města Ostravy.

https://ovajih.ostrava.cz/cs/informacni-rozcestnik/sport-a-sportovni-zarizeni/hriste-otevrena-verejnosti

https://ovajih.ostrava.cz/cs/informacni-rozcestnik/sport-a-sportovni-zarizeni/detska-dopravni-hriste