Mateřská škola Klegova 4, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

HrabůvkaTřídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Adresa: Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace

Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Bc. Ševčíková Zdenka

Telefon: 596 787528, 596 787596

E-mail: ms.klegova@seznam.cz

WWW: www.materskaskolaklegova.websnadno.cz

Počet tříd: 4 standardní + 2 pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (děti s autismem, mentálním postižením,vadou

sluchu, vadami řeči)

Kapacita: 130

Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 33,-, Kč 36,-

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 380,-

Zaměření školy:

Školní vzdělávací program "Barevný svět" - umožňuje dětem poznávat svět, který je obklopuje v jeho pestrosti a barevnosti. Stejně jak je pestrá paleta barev, tak je rozmanitý a barevný svět lidí, přírody a věcí.

Integrace dětí se zdravotním postižením do běžného kolektivu. Program tvoří tři integrované bloky, každý charakterizován jinou barvou. Výchozí červená barva symbolizuje život, zvyšuje vitalitu, aktivitu, sebevědomí

SVĚT LIDÍ - žlutá barva symbolizuje srdečnost a bdělost, pohyb a komunikaci, rozvíjí odvahu a intelekt.

- Rozvíjíme sociální postoje

- Utváříme vztah dítěte k jinému dítěti či dospělému

- Uvádíme děti do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními

- Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu

SVĚT PŘÍRODY - zelená barva symbolizuje sílu přírody, spokojenost, je nejvyrovnanější barvou

- Vedeme děti k citlivému vztahu k přírodě, ke všemu živému

- Učíme je žít podle ekologických a environmentálních  principů

SVĚT VĚCÍ - modrá barva je nejčistší barva, podporuje soustředění a vnímání vlastního nitra

- Učíme děti samostatně myslet, aktivně poznávat své okolí v globálu i v detailech

- Učíme děti bezpečně se chovat v dopravních situacích

- Seznamujeme je se zásadami první pomoci

Aktivity: pěvecký sbor Mrňousek, tématické dny v MŠ, celoročně odpolední aktivity pro děti a rodiče, zapojení do projektů "Celé česko čte dětem", Česko zpívá koledy", EVVO projekt "Recyklohraní", škola spolupracující s Mensou.

Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 30 škol