Mateřská škola Mitušova 90, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

HrabůvkaEnviromentální výchova

Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace

Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Fuchsová Lenka

Telefon: 596719995

E-mail: ms.mitusova90@seznam.cz

WWW: www.mituska.estranky.cz

Počet tříd: 5 věkově smíšených

Kapacita: 125

Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 28,- 31,-

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 350,-

Zaměření školy:

Školní vzdělávací program - "Hraj si, ptej se, usmívej se"

Motto:“Mít otevřené oči a být zvídavý znamená víc,než dál dohlédnout“

Cílem programu je vytvořit co nejbarevnější skladbu vzájemně se ovlivňujících oblastí s přihlédnutím na rozvoj osobnosti dítěte. Naše mateřská škola se zaměřuje na enviromentální  a ekologickou výchovu.

Touto cestou chceme vychovávat děti k odpovědnému vztahu k přírodě,umět ji chránit,mít k ní pozitivní vztah. Součástí vzdělávacího programu jsou projekty „Poznáváme a chráníme přírodu“ a „Pojďme si hrát-objevovat,stavět,tvořit“

Aktivity:

kroužek taneční, flétna, keramický, country tance, Předškoláček - pro děti s odloženou školní docházkou

Judo Baník ostrava, Angličtina s úsměvem, taneční škola "Carmen"

Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 30 škol