Mateřská škola Mjr. Nováka 30, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

HrabůvkaLogopedická třídaDopravní hřiště

Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková organizace

Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Hana Hagaterová

Telefon: 596 719028

E-mail: skolka@zslukasove.cz

WWW: www.materskaskola.webnode.cz

Počet tříd: 3 standardní + 3 logopedické

Kapacita: 120

Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 30,- ; 31,-

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 350,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program "krok za krokem, putujeme celým rokem". Cílem je všestranně rozvíjet osobnost každého dítěte s ohledem na jeho potřeby, zájmy a schopnosti, se zřetelem na celkový rozvoj v úzké součinnosti s rodinou.

Aktivity: výtvarné dílničky se zapojením dětí a rodičů

Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 30 škol