Mateřská škola Výškovická, 700 30 Ostrava - Zábřeh

ZábřehEnviromentální výchovaVýuka anglického jazyka

Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace

Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Mgr. Lucie Válková

Telefon: 596 750879, 770 139283

E-mail: msvyskovicka@seznam.cz

WWW: www.skolavolgogradska.cz

Počet tříd: 5 standardních

Kapacita: 168

Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 32,- Kč 34,-

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 320,-/měsíc + stravné

Zaměření školy: Školní vzdělávací program vychází z přirozených potřeb dítěte – hry a zvídavosti. Umožňuje dítěti objevovat a chápat souvislosti na základě vlastních prožitků a dále je rozvíjet. Dává dítěti prostor k tvořivému myšlení, zkoumání, ale i příležitost dokázat si, co zvládne a dokáže. Neočekáváme, že všechny děti dosáhnou stejnou úroveň znalostí a schopností, ale snažíme se vytvořit podnětné prostředí pro přirozený osobností rozvoj každého jedince s respektováním jeho individuálních zvláštností. Naším cílem je upevňovat v dětech vztah k přírodě a ke své zemi, probouzet v nich ekologické cítění a snahu o život v souladu s přírodou a jejími zákonitostmi.

Aktivity: kroužky taneční, flétna, angličtina, keramika, dramatický, logohrátky

Foto4Foto3Foto2Foto1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 30 škol