Aktuality

Zápis dětí do mateřských škol Městského obvodu Ostrava-Jih pro školní rok 2023/24

Zápis dětí do mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, pro školní rok 2023/2024, proběhne ve dnech

od 3. do 4. května 2023

v jednotlivých mateřských školách. Registrace žádostí k přijetí k předškolnímu vzdělávání bude zahájena od 20. 4. 2023 přes portál předškolního vzdělávání. Zákonný zástupce vyplní na internetu přihlášku pro příslušnou mateřskou školu a ve dnech zápisu se dostaví s vytištěnou přihláškou a potvrzením od lékaře do vybrané mateřské školy. Více na www: https://ms.ostrava.cz/

Prázdninový provoz MŠ v červenci a v srpnu 2023

Rodiče, kteří by chtěli o prázdninách dát své dítě do mateřské školy, se nemusejí obávat, že na Jihu budou předškolní zařízení zavřená. Městský obvod zajistil, že v každém měsíci zůstane v provozu téměř polovina z 29 škol - v červenci bude mít otevřeno 12 mateřinek, v srpnu pak 13.

Konkrétní termíny najdete  ZDE

 

 

Termíny zápisů do 1.tříd pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče předškoláků, jelikož se blíží termíny zápisu dětí do 1. tříd, zveřejňujeme přehled základních škol zřizovaných Městským obvodem Ostrava – Jih a zároveň základní informace o zápisu. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky podle  § 36 odst.4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).