Aktuality

Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení - ZŠ a MŠ Šeříková 33

 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih  vyhlašuje v souladu s § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 166 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy  a mateřské školy Ostrava–Výškovice, Šeříková 33, příspěvkové organizace