Aktuality

Žádosti o dotace na vzdělávání

Celkem 39,2 milionu korun je v rozpočtu města Ostravy pro příští rok připraveno na dotace, které ve dvou programech podpoří školství, vzdělávaní a talentmanagement.  
Žádosti o dotace na vzdělávání se letos budou podávat dříve. Zájemci mohou podávat žádosti v termínu od 5. do 16. října 2020.

Informace o dotačních programech jsou zveřejněny zde:
https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/skolstvi-a-sportu/informace-o-poskytovani-peneznich-prostredku-z-rozpoctu-smo/skolstvi

 

 

Seminář pro žadatele o dotaci

Odbor školství a kultury připravuje pro žadatelé o účelovou neinvestiční dotaci seminář, na kterém se dozvíte důležité informace o změnách v Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO, městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2021 včetně nového postupu podávání elektronických žádostí. Seminář s názvem Jak správně podat žádost o dotaci, se bude konat v pondělí 7. září 2020 od 15:30 hod. ve velkém sále zastupitelstva, 4. patro budovy ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 3. Účastníci semináře budou mít také prostor pro své dotazy a připomínky. Seminář je poskytován zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě sálu, žádáme všechny zájemce o včasné nahlášení své účasti s uvedením počtu osob a názvu zastupující organizace na e-mail romana.filipova@ovajih.cz nejpozději do 4. září 2020.

HŘIŠTĚ OTEVŘENÁ VEŘEJNOSTI a DĚTSKÁ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Hřiště otevřená veřejnosti v areálech ZŠ a MŠ.

Projekty "Hřišť otevřených veřejnosti" jsou financovány z rozpočtu statutárního města Ostravy. Seznam najdete zde.

Dětská dopravní hřiště na území Ostrava-Jih.

Seznam veřejně přístupných dopravních hřišť najdete zde.