Aktuality

Zjišťování potřeb mladých lidí

Do 15. září probíhá rozsáhlé šetření na zjišťování potřeb mladých lidí ve městě Ostrava a MMO se na nás obrací se žádostí o sdílení dotazníku prostřednictvím našich webů, FB. Lidé ve věku 15-30 let se vyjadřují k oblastem jako je např. zdraví, vzdělávání, zaměstnání, veřejný prostor nebo doprava. Více informací naleznete na https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/reknete-dotaznikem-jak-jste-s-mestem-spokojeni

Prázdniny na Jihu

I v letošním roce se uskuteční báječná akce pro děti našeho obvodu PRÁZDNINY NA JIHU! :-)

Více informací na www.prazdninynajihu.cz

Mimořádná opatření a nařízení k provozování otevřených hřišť

V jakém režimu lze vzhledem k aktuálním opatřením provozovat hřiště a sportoviště otevřená pro veřejnost, která jsou podporovaná z Transferů?

Pravidla jsou určována aktuálními platnými opatřeními a vládními nařízeními a pokud se jedná o venkovní hřiště, která jsou přístupná veřejnosti tím způsobem, že na ně veřejnost přichází neorganizovaně, vztahují se na ně opatření týkající se volného pohybu osob, přičemž aktuálně platí pouze opatření týkající se ochrany dýchacích cest viz poslední odstavec (za jejich dodržování je zodpovědný jednotlivec).

Bližší informace jsou uvedeny zde:

https://ovajih.ostrava.cz/cs/informacni-rozcestnik/sport-a-sportovni-zarizeni/hriste-otevrena-verejnosti/mimoradna-opatreni-a-narizeni-k-provozovani-otevrenych-hrist