Mateřská škola Gurťjevova 9, 700 30 Ostrava - Zábřeh

ZábřehVýuka anglického jazykaTřídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Mateřská škola Gurťjevova 9, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Adresa: Gurťjevova 9, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Ředitelka: Mgr. Sakmarová Jarmila

Telefon: 596 746066, 724 001755

E-mail: msgurtjevova@seznam.cz

WWW: www.ms-gurtjevova.webnode.cz

Počet tříd: 3 běžné

               1 speciální pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Kapacita: 100

Provozní doba: 06.00- 16.00 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 33,- do 6 let; Kč 36,- od 7 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 400,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program "S kamarády je mi prima" - vedeme děti k poznání a objevování věcí, které jsou součástí života ve všech jeho formách a souvislostech. Vycházíme z životní reality, které dítě obklopuje, přirozeného cyklu střídání ročních období, udržujeme tradice naší země. Jsme škola otevřená všem a hledáme cesty, jak dětem vytvořit optimální start do života.

Jazyky, kroužky: plavecký kurz, dílny s rodiči, knihovna SVČ, projektové dny, spolupráce s DD Čujkovova, kroužek "Šikovné ruce"

Foto6Foto5Foto4Foto3Foto2Foto1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol