Mateřská škola Gurťjevova 9, 700 30 Ostrava - Zábřeh

ZábřehVýuka anglického jazykaTřídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Mateřská škola Gurťjevova 9, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Adresa: Gurťjevova 9, 700 30 Ostrava - Zábřeh

vedoucí učitelka: Bc. Miroslava Richtárová

Telefon: 596 746 066, 724 001 755

E-mail: msgurtjevova@seznam.cz

WWW: www.ms-gurtjevova.webnode.cz

Počet tříd: 3 běžné

               1 speciální pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Kapacita: 100

Provozní doba: 06.00- 16.00 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 45,- do 6 let; Kč 48,- od 7 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 500,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program "S kamarády je mi prima" -je založen na badatelsky orientované výuce, jejímž aktivizujícím prostředkem je tvůrčí metoda questing, která děti motivuje k chuti učit se, vnímat a poznávat nové věci, spolupracovat s kamarády. Rozvíjí pozitivní a odpovědný přístup k vlastnímu zdraví, vede ke konkrétním poznatkům o člověku a současné společnosti, směřuje k péči a úctě k životnímu prostředí.

Při plánování celoročních výprav vycházíme z přirozeného cyklu střídání jednotlivých ročních období a navazujeme na tradice, svátky, slavnosti či výročí. Vedeme děti k utváření vzájemných vztahů chování, k rozvíjení komunikace a vytváření závazných pravidel soužití. Integrovanou výukou umožňujeme inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jazyky, kroužky: výtvarný kroužek "ŠIKULOVÉ", Veselé tanečky, Malý kuchtík

Foto6Foto5Foto4Foto3Foto2Foto1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol