Mateřská škola Harmonie Ostrava - Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace Fakultní instituce Ostravské univerzity v Ostravě

HrabůvkaVýuka anglického jazyka

Adresa: MŠ Zlepšovatelů 27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Ředitelka: Lenka Divinská

Telefon: 595 783615, 596 780561, 731 152892

E-mail: info.zlepsovatelu@msharmonie.cz

Web:   www.msharmonie.cz

Počet tříd: 2 věkově smíšené

Kapacita: 56

Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod

Cena celodenní stravy: 39 Kč; 41 Kč

Výše úplaty za vzdělávání: 350,- Kč

Zaměření školy: Školní vzdělávací program "Jdeme společnou cestou zdraví"
MŠ je zařazena od roku 1998 v projektu Zdravá mateřská škola. Filozofie se skrývá i v názvu MŠ Harmonie.

V MŠ by chtěli, aby byli spokojeni, cítili se v pohodě a bezpečně nejen děti, rodiče, ale i zaměstnanci. Hlouběji si uvědomují, co pro ně znamená býti zdrávi, co již pro zdraví udělali a co ještě mohou udělat. Chápat zdraví nejen jako nepřítomnost nemoci, ale jako pocit pohody tělesné, duševní, sociální a duchovní (celostní chápání pojmu zdraví). Úzce spolupracují s rodiči a snaží se, aby společně vytvořili představované prostředí. Prostředí úcty k druhému člověku, k sobě samému, k přírodě, respektování přirozených potřeb jednotlivce, naslouchání, komunikace a spolupráce.

Aktivity: odpolední Předškoláček za přítomnosti rodičů, Aktivní muzikoterapie pro děti a rodiče, Pasivní muzikoterapie pro děti a rodiče, Muzikoterapeutické pohádky pro děti, Bubnování na djembe bubny - lekce pro děti, Bubnování na djembe bubny - lekce pro rodiče. Dále: plavecký výcvik, lyžařský výcvik, výlety, exkurze, odpolední dílny pro rodiče a děti, oslavy apod.

Ve školním roce 2019/2020 nás čeká realizace schváleného projektu "Přírodní zahrada V rytmu živlů".

   

Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol