Mateřská škola I. Herrmanna 23, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

HrabůvkaTřídy pro zrakově postižené dětiVýuka anglického jazyka

Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace (odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Krestova 36A)

Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Bc. Tereza Ondřejová

Telefon: 596 716 419, 602 221 409

E-mail: ms.hermana@seznam.cz

tereza.ondrejova@zskrestova.cz

WWW: www.skolka.zskrestova.cz

Počet tříd: 2 standardní + 2 speciální pro děti s očními vadami

Kapacita: 80

Provozní doba: 6.00-16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 38,- do 6 let; Kč 45,- od 7 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 325,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program  "JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA - VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA" je vypracován v souladu s platnými RVP PV.

Mateřská škola Ignáta Herrmanna je škola s rodinnou atmosférou, která se nachází v Ostravě-Hrabůvce. V provozu je již od roku 1983. Kapacita mateřské školy je 80 dětí. Náš všestranný přístup k výuce zahrnuje moderní metody a zároveň zachovává tradiční hodnoty. Naší největší snahou je, aby každé dítě získalo ten nejlepší start do života. V prosinci 2019 bylo dokončeno zateplení budovy mateřské školy, krásný barevný plášť přímo zve k návštěvě.

Také zahrada mateřské školy prošla velkou rekonstrukcí. Je zde mnoho nových herních prvku a dominantou je velký prolézací hrad. Děti vedeme také k enviromentálním a badatelským aktivitám, ke kterým byly na zahradu pořízeny vyvýšené záhony. Děti tak pěstují různé druhy bylinek a zeleniny. Starají se o ně a pozorují jejich růst.

Jednou z předností naší mateřské školy je také samostatná školní kuchyně. Paní kuchařka připravuje dětem chutnou, zdravou a vyváženou stravu skládající se z čerstvých surovin. Během dne mají děti neustálý přístup k bohaté nabídce ovoce i zeleniny, ale také k výběru z nabídky tekutin potřebných k dodržování pitného režimu, a to čaje nebo vody s citronem.

ŠVP PV vychází z konkrétních podmínek a možností školy a potřeb dětí. Je zaměřen na všestranný vývoj dítěte, jeho učení a poznávání života prostřednictvím změn v přírodě během roku. Vychováváme a vedeme děti k samostatnosti prostřednictvím pedagogů, kteří mají osobnostní i profesní předpoklady. Upřednostňujeme formu prožitkového učení a učebních situací. Zdůrazňujeme skupinovou práci, individualizovaný přístup k dítěti na základě důsledné diagnostické činnosti.

V souladu s RVP PV je učivo uspořádáno do pěti ucelených částí - integrovaných bloků, které zahrnují dané vzdělávací oblasti: biologická, psychologická, interpersonální, sociálně kulturní, enviromenátlní.

ŠVP PV je sestaven se zaměřením na enviromentální vzdělávání a polytechnické dovednosti. Součástí ekologického přístupu je školní zahrada v přírodním stylu a zapojení školy. Důraz je kladen na seznamování se s cizím jazykem formou CLIL a integrované výuky hrou s důrazem na prožitek a aktivní zapojení dítěte. Jazykové vzdělávání je implementováno do stávajících činností v rámci integrovaných bloků, vychází ze stávajícího obsahu vzdělávání - z daných cílů, vzdělávací nabídky a očekávaných výstupů.

Aktivity a kroužky:  hravé činnosti po krátkém odpočinku, metoda dobrého startu, hrajeme si na školu (přípravu na školu, grafomotorické cviky), výtvarné činnosti, plavání, tvůrčí dílny pro rodiče a děti, korekce vad výslovnosti, logopedická cvičení, výukové programy ve Světě techniky Ostrava, divadla, karnevaly, soutěže s rodiči, zapojení v projektu Malá technická univerzita, anglický jazyk, keramika Cvrček, pohádky s pohybem, přípravná hudební výchova (ZUŠ Leoše Janáčka)

5432foto_1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol