Mateřská škola J. Maluchy 105, 700 30 Ostrava - Dubina

DubinaLogopedická třídaEnviromentální výchova

ZŠ  a MŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace

MŠ J. Maluchy 105, Ostrava-Dubina, 700 30

Zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání: Bc. Martina Sobczyková

Telefon: 596 712 227

E-mail: msmaluchy105@volny.cz

WWW: http://www.zskosare.cz/

Počet tříd: 3 standardní + 1 logopedická

Kapacita: 96

Provozní doba: 06.00 - 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 39,- do 6 let; Kč 43,- od 7 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 450,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program "Svět je velký otazník?" - je náš vlastní vzdělávací program a vychází z Rámcového vzdělávacího prograsmu pro předškolní vzdělávání.

Řídíme se mottem "Na dobrém začátku vše záleží".

Cíl školního vzdělávacího programu vychází z přesvědčení, že vzdělávání předškolních dětí je třeba co nejvíce přizpůsobit přirozenému vývoji a životu dítěte. Záměrem ŠVP je učit dítě efektivním způsobům jak uplatňovat svou osobnost, jak žít plnohodnotný "lidský život" a umožnit mu, aby prožívalo dětství takové, ve kterém se může zdravě rozvíjet. Podle oblastí rámcového vzdělávacího programu jsou zde zahrnuty tyto oblasti - věci, události, prostředí, rodina. Základem veškerého poznávání jsou prožitky.

 

Jazyky, kroužky: Hrátky s angličtinou, keramika, mažoretky, tenisová školička, jugo, hudebně dramatický kroužek

 

foto_2foto_5foto_6foto_1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol