Mateřská škola J. Maluchy 105, 700 30 Ostrava - Dubina

DubinaLogopedická třídaEnviromentální výchova

ZŠ  a MŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace

MŠ J. Maluchy 105, Ostrava-Dubina, 700 30

Vedoucí učitelka: Bc. Šárka Augustová

Telefon: 596 712227

E-mail: ms.j.maluchy.105@volny.cz

           msmaluchy105@volny.cz

WWW: http://www.zskosare.cz/

Počet tříd: 3 standardní + 1 logopedická

Kapacita: 96

Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 39,- do 6 let; Kč 43,- od 7 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 420,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program "Modrá vlnka her a objevů". Pro školní rok 2020/2021 téma "Moudrá sova všechno ví, na otázky odpoví" se zaměřením na polytechnickou výchovu, dopravní výchovu, rozvoj sociální gramotnosti, předčtenářské gramotnosti. Osobnostně orientovaný model výchovy a vzdělávání s prvky zdravého životního stylu umožňuje alternativní přístup k obsahu, metodám i  organizaci vzdělávacího působení. Nekladě důraz na množství vědomostí, ale spíše na schopnosti jejich využití a uvádění do vztahů.

Třídy jsou heterogenní, což nabízí dětem bohatou příležitost k seberealizaci, učí se vyrovnávat s požadavky, reagovat a brát ohledy na druhé.

Třída Rybka - věkové složení 2-4 roky

Třída Žabka - věkové složení 4-6 let

Třída Sluníčko - věkové složení 4-7 let; speciální třída, ve které se vzdělávají děti s vadami řeči a děti s autismem.

Spolupracujeme s SPC Kpt. Vajdy, klinickými logopedy, školním poradenským pracovištěm ZŠ V. Košaře 6 - školní psycholožkou, školním speciálním pedagogem a speciálním pedagogem, vedeme odbornou praxi studentů SPgŠ a VŠ. Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a počítačovou technikou se vzdělávacími programy.

Jazyky, kroužky: celoroční program pro rodiče a děti - "Mámo, táto, pojď si hrát" ; projekt Příroda nás učí ; projekt Obědy do škol ; zapojení školy do Šablon II. ; projekt LEGA - vzdělávání pedagogických pracovníků - realizátor projektu AGEL ; projekt Telent management ; projekt Pojďme za pohádkou

foto_2foto_5foto_6foto_1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol