Mateřská škola Klegova 4, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

HrabůvkaTřídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Adresa: Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace

Odloučené pracoviště Klegova 4

Ředitelka: Švédová Jana

Telefon: 596 787528, 774 788677

E-mail: reditelka@msadamusova.cz

WWW: www.msadamusova.cz

Počet tříd: 5

Kapacita: 132

Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 42,- do 6 let; Kč 47,- od 7 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 390,-

Zaměření školy:

I. Výchova ke dzravému životnímu stylu

II. Enviromentální výchova

III. Vzdělávání nadaných dětí

IV. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávací obsah: Program tvoří tři integrované bloky, každý charakterizován jinou barvou. Umožňujeme dětem poznávat svět, který je obklopuje v jeho pestrosti a barevnosti. Stejně jako je pestrá paleta barev, tak je rozmanitý a barevný svět lidí, přírody a věcí.

Jazyky, kroužky: Základní umělecká škola - hudební přípravka, koncerty; Planetárium, Svět techniky - edukační programy, K-TRIO kulturní pořady, Spolupráce s Dětskou Mensou, Krajsou síti podpory a nadání, Zapojení do projektu Skutečně zdravá škola; dále plavecký kurz, Fry relax Fryčov

Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol