Mateřská škola Klegova 4, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

HrabůvkaTřídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Adresa: Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace

Odloučené pracoviště Klegova 4

Ředitelka: Švédová Jana

Telefon: 596 787528, 774 788677

E-mail: klegova@msklegova.cz

WWW: www.msklegova.cz

Počet tříd: 4 běžné, 2 pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Kapacita: 132

Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 40,- 2-6 let; Kč 43,-7 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 350,-

Zaměření školy:

Školní vzdělávací program "Barevný svět" - umožňuje dětem poznávat svět, který je obklopuje v jeho pestrosti a barevnosti. Program tvoří 3 integrované bloky: svět lidí, svět přírody, svět věcí.

Výchova ke zdravému životnímu stylu - realizace projektu Skutečně zdravá škola, plavecký kurz, lyžařský kurz, spolupráce s FC Vítkovice, volnočasové aktivity s rodiči.

Enviromentální výchova - vzdělávací pořady Planetárium, Svět techniky Dolní Vítkovice, exkurze lesoparky, statky, zapojení do projektu Recyklohraní, akce ke Dni Země.

Vzdělávání nadaných dětí - maximální rozvoj potenciálu, spolupráce s dětskou Mensou, Základní uměleckou školou, při vzdělávacích činnostech využíváme informační a komunikační technologie, máme interaktivní tabule, tablety, dotykové notebooky.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - výborně vybavená třída se sníženým počtem dětí, respektování specifických potřeb, zvýšená individuální péče, personální podpora asistenta pedagoga.

Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol