Mateřská škola Ostrava- Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace

DubinaLogopedická třída

Fakultní instituce Ostravské univerzity v Ostravě

Sídlo ředitelství od 1.9.2019: MŠ Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace

Ředitel/ka: Alena Píchová

Telefon: 596 711301, 776 003767

E-mail: ms.gavlase@cmail.cz

WWW: www.sedmikraskaapampeliska.cz

Počet tříd: 4 standardní + 1 speciální se zaměřením zejména na logopedické vady

Kapacita: 130 dětí

Provozní doba: 6.00 - 17.00 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 32,- do 6 let; Kč 35,- od 6 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 400,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program "Já, človíček a svět" - cílem je rozvoj kulturní pregramotnosti (čtenářské, matematické, multikulturní environmentální a estetická gramotnost), která je z pohledu celoživotního vzdělávání nesmírně významnou oblastí.

Speciální třída se zaměřením zejména na logopedické vady.

Aktivity: kroužek netradiční výtvarné techniky, hra na zobcovou flétnu, hudebně-pohybový, Všeználek - aktivity pro nadané a bystré děti preferující přírodní vědy, Česko čte dětem - rozvoj předčtenářské gramotnosti, program prevence respiračních onemocnění - inhalace

Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol