Mateřská škola Ostrava- Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace

DubinaLogopedická třída

Fakultní instituce Ostravské univerzity v Ostravě

Sídlo ředitelství od 1.9.2019: MŠ Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace

Ředitel/ka: Alena Píchová

Telefon: 596 711301, 776 003767

E-mail: ms.gavlase@cmail.cz

WWW: www.sedmikraskaapampeliska.cz

Počet tříd: 4 standardní + 1 speciální se zaměřením zejména na logopedické vady

Kapacita: 130 dětí

Provozní doba: 6.00 - 17.00 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 32,- do 6 let; Kč 35,- od 7 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 450,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program "Letem světem se Všeználkem". Zaměření na rozvoj a posílení sociálně-emočního vývoje dítěte a na rozvoj matematické, čtenářské, enviromentální, polytechnické a mediální pregramotnosti.

Jazyky, kroužky: Anglická školička ; Všeználek - klub nadaných dětí profilující se v přírodních vědách ; Inhalační program - Zdravé dýchání - prevence onemocnění respiračními nemocemi.

Do odvolání je z důvodu prevence Covid-19 činnost aktivit pozastavena.

Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol