Mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace

HrabůvkaOd 2 roku dítěteEnviromentální výchova

Adresa: Adamusova 7, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

Ředitelka: Jana Švédová

Telefon: 595 782584, 744 788677

E-mail: sekretariat@msadamusova.cz

           reditelka@msadamusova.cz

WWW: www.msadamusova.cz

Počet tříd: 6 standardních tříd + 1 pro děti od 2 let věku

Kapacita: 164

Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 42,- do 6 let; Kč 47,- od 7 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 390,-

Zaměření školy:

Mateřská škola se nachází v klidném prostředí starší zástavby. Lokalita umístění školy tak umožňuje mnoho pozorování při vycházkách. Dostupnost MHD i individuální dopravou je výborná. Školní jídelna je na obou pracovištích a její vybavení je postupně modernizováno a obměňováno. Podílí se na naplňování programu zdravého životního stylu. Zahrada nabízí velké možnosti pobytu dětí v kterémkoliv ročním období, mají velkou příležitost k přirozenému pohybu. Pozemek zahrady je převážně travnatý, je tady mnoho vzrostlých stromů. Jsou zde pískoviště, herní sestavy, pružinové houpačky, lanové prvky a jiné.

Vzdělávací obsah: Školní vzdělávací program BAREVNÝ SVĚT.

Profilace školy:

I. Výchova ke zdravému životnímu stylu.

II. Enviromentální výchova.

III. Vzdělávání nadaných dětí - škola spolupracující s Dětskou Mensou.

IV. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - na odloučeném pracovišti Klegova třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vzdělávací nabídka je předkládána v podobě tří nosných klíčových integrovaných bloků, které na sebe vzájemně navazují, doplňují se a prolínají. Vzdělávací obsah je doplněn v souladu se zaměřením mateřské školy o profilový blok environmentální výchova, digitální pregramotnost. Využíváme pro děti ICT techniku k rozvíjení digitálních kompetencí, například interaktivní tabule, počítače, tablety, digitální fotoaparáty, robotické hračky a jiné.

Jazyky, kroužky:

Jsme školou spolupracující s Dětskou Mensou, zapojeni do projektu Skutečně zdravá škola. Spolupracujeme se Základní uměleckou školou - hudební přípravka, koncerty; Planetáriem, Světem techniky - edukační programy, K-TRIO kulturní pořady; děti mají možnost absolvovat plavecký kurz ve  Fry relax Fryčovice.

Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol