Mateřská škola Ostrava - Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace Fakultní instituce Ostravské univerzity v Ostravě

VýškoviceLogopedická třídaEnviromentální výchovaVýuka anglického jazyka

Adresa: Staňkova 156/33, 700 30 Ostrava-Výškovice

Ředitelka: Bc. Šárka Beranová

Statutární zástupce ŘŠ: Mgr. Lucie Ševčíková

Telefon: 596 737543, mobil sekretariát: 724 034900

E-mail: msstankova@seznam.cz

WWW: www.msstankova.cz

Počet tříd: 4 běžné standardní + 2 logopedické

Kapacita: 150

Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod.

Součástí MŠ je školní jídelna

Vedoucí ŠJ: Jana Jochová

Telefon: 596 737573, 602 236767

Cena celodenní stravy: Kč 35,-, Kč 38,- (7 - mi letí)

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 500,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program - "Cesty kolem nás" - je zaměřen na duševní a tělesný rozvoj dětí s prioritou akceptovat každé jednotlivé dítě v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb, realizován v pohodovém klimatu MŠ, zajištěným všemi zaměstnanci MŠ.

Během činností preferujeme prožitkové a situační učení s nezastupitelným významem hry, děti vedeme k samostatnosti a vytváříme podmínky k jejich seberealizaci. Proces integrovaného učení má především formu individuální, skupinovou a řízenou.

Během činností preferujeme prožitkové a situační učení s nezastupitelným významem hry, děti vedeme k samostatnosti a vytváříme podmínky k jejich seberealizaci. Proces integrovaného učení má především formu individuální, skupinovou a řízenou.

V logopedických třídách poskytujeme speciálně pedagogickou péči pro děti se speciálními vzdělávácími potřebami (děti s vadami řeči, s autismem, s mentálním, tělesným a smyslovým postižením, se specifickými poruchami chování). V běžných třídách je součástí TVP logopedická prevence, enviromentální vzdělávání, seznamování s cizím jazykem - angličtina a podpora funkčních gramotností. MŠ zaměstnává i chůvu u dětí mladších tří let.

Aktivity: výtvarné zájmové činnosti, taneční zájmové činnosti, keramika, jóga, klub maminek a batolat, školní a mimoškolní akce

Při MŠ pracuje spolek "Zahrada dětí". Jsme fakultní škola Ostravské univerzity v Ostravě.

Projekty: "Podpora předškolního vzdělávání v MŠ Staňkova II" - Zdroj financování: MŠMT a ESF; "Klokanovy školky" - Zdroj financování OPVVV.

foto_3foto_5foto_1foto_6foto_4foto_2
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol