Mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace

ZábřehOd 2 roku dítěteEnviromentální výchova

Adresa: Za Školou 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Ředitelka: Mgr. Miklušová Věra

Telefon: 725 059 525, 602 511 622

E-mail: ms.zaskolou@seznam.cz

WWW: www.mszaskolou.cz

Počet tříd: 2 standardní + 1 pro děti od 2 let věku

Kapacita: 78

Provozní doba: 06.00 - 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 40,- do 6 let, Kč 43,- od 7 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 440,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program - "Náš svět" je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Vzdělávací obsah školy je založen na individuálním uspokojování potřeb dětí a položení základů klíčových kompetencí nutných pro praktický život. Nabízíme kvalitní výchovné a vzdělávací působení přiměřené věku dětí, příznivé sociální klima, bezpečně a účelně vybavené prostředí a individuální přístup.

Hlavním cílem je nejen vzdělávání, ale i formování osobnosti dětí, jejich návyků, samostatnosti, rozvoj sociální gramotnosti, rozvoj řeči, pohybových dovedností, předčtenářské a předmatematické gramotnosti. Celým vzdělávacím procesem prolíná Školní preventivní program (prevence sociopatologických jevů), ekologický program, dopravní prevence a zdravý životní styl).

Jazyky, kroužky: Nabízíme tradiční akce, které vhodně doplňují školní vzdělávací program - plavání pro předškoláky, lyžařský výcvik, tvoření z keramické hlíny, oslavy narozenin, ročních svátků, MDD, karneval, exkurze, besedy, odpolední společné akce s rodiči (dílničky, sportovní akce atd.), Den otevřených dveří, účast dětí na výtvarných soutěžích a další.

Ve spolupráci se Spolkem rodičů Mateřídouška se účastníme celostátního ekologického projektu RECYKLOHRANÍ, třídíme odpad na třídách, vedeme děti k charitativní činnosti - spolupracujeme s Charitou Sv. Alexandra. Zapojili jsme se také do celostátní akce "Celé Česko čte dětem".

 

 

Foto5Foto4Foto3Foto2Foto1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol