Mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace

ZábřehOd 2 roku dítěteEnviromentální výchova

Adresa: Za Školou 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Ředitelka: Mgr. Miklušová Věra

Telefon: 725 059 525, 602 511 622

E-mail: ms.zaskolou@seznam.cz

WWW: www.mszaskolou.cz

Počet tříd: 2 standardní + 1 pro děti od 2 let věku

Kapacita: 72 (z toho 16 dětí ve třídě pro 2-3 leté)

Provozní doba: 6.00 - 16.00 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 35,-, Kč 38,-

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 440,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program - "Náš svět"

ŠVP je zaměřený na vzájemnou spolupráci, aktivní učení a položení základů klíčových kompetencí nutných pro praktický život. Nabízí vzdělávání přiměřené věku dětí, příznivé sociální klima, bezpečné prostředí a individuální přístup. Hlavním cílem je nejen vzdělávání, ale i formování osobnosti dětí, jejich návyků, samostatnosti, rozvoj sociální gramotnosti, rozvoj řeči, pohybových dovedností, předčtenářské a předmatematické gramotnosti. Vzdělávacím procesem prolíná Školní preventivní program, který klade důraz na prevenci sociopatologických jevů, ekologii, dopravní prevenci a zdravý životní styl.

Aktivity: MŠ nabízí tradiční akce - oslavy narozenin, ročních svátků, MDD, karnevaly, exkurze, besedy, výlety, odpolední akce s rodiči (dílničky, přednášky, sportovní akce atd.), Den otevřených dveří, kurzy plavání, zapojení dětí do výtvarných a dalších soutěží. Ve spolupráci se Spolkem rodičů Mateřídouška se zapojuje do různých projektů, např. celostátního ekologického projektu RECYKLOHRANÍ nebo Celé Česko čte dětem, do sběru nefunkčních elektrospotřebičů, mobilů, baterií, starého papíru... Zapojuje se také do charitativní činnosti pro Charitu Sv. Alexandra a s organizaci Moment - charitativní shop.

Foto5Foto4Foto3Foto2Foto1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol