Mateřská škola P. Lumumby 14, 700 30 Ostrava - Zábřeh

ZábřehVýuka anglického jazyka

Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Bc. Jana Elisová

Telefon: 596 748 155, 725 952 099

E-mail: lumumby14@email.cz

WWW: www.zskosmonautu13.cz

Počet tříd: 4 standardní

Kapacita: 104

Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 40,- do 6 let ; Kč 42,- od 7 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 440,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program "Školka plná pohody" - cílem je rozvíjet každé dítě, jeho učení a poznání v různých oblastech - biologické, psychologické, sociální. Podporovat u dětí toleranci a schopnost projevovat se jako samostatná bytost působící na své okolí. Chceme, aby se pro děti stal každý den prožitý v mateřské škole radostnou událostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života.

Jazyky a kroužky: Pohybové kroužky: Čiperka, Tanečky, Hudebně pohybové hry, Jóga ; Dramatický kroužek: Divadélko ; Hudební kroužky: Zpívánky, Radovánek ; Seznamování s angličtinou - zařazeno do denních vzdělávacích činností

Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol