Mateřská škola P. Lumumby 14, 700 30 Ostrava - Zábřeh

ZábřehVýuka anglického jazyka

Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Bc. Jana Elisová

Telefon: 596 748 155, 725 952 099

E-mail: lumumby14@email.cz

WWW: www.zskosmonautu13.cz

Počet tříd: 4 standardní

Kapacita: 104

Provozní doba: 06.00 - 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 50,- do 6 let ; Kč 52,- od 7 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 440,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program "Školka plná pohody" -vychází plně z potřeb a možností dětí předškolního věku, nejnovějších poznatků o výchově a vzdělávání dětí, vývojové psychologie a moderních trendů vzdělávání. Zaměřuje se na seznámení dětí s místem, kde žijí, kulturními tradicemi, slavením svátků, na osvojování poznatků o přírodě, technice, historii, lidském společenství. Toto poznávání je založeno na aktivitě dítěte a jeho spolupráci s ostatními. Naši filozofií je vytvoření takového prostředí, ve kterém se dítě bude cítit bezpečně a šťastně, protože věříme, že pouze spokojené dítě, které je v naprosté psychické pohodě, může plně rozvinout svůj potenciál.

Jazyky a kroužky: Radovánek (hudební kroužek), Zpívánky (hudebně-pohyborý kroužek), Tanečky (hudebně-pohybový kroužek), Čiperka (pohybový kroužek), Poskočnožka (pohybový kroužek), Jóga (pohybový kroužek), Divadélka (dramatický kroužek), Všeználek (všestranně vzdělávací kroužek), Angličtina (seznamování s cizím jazykem) - zařazena do vzdělávacího programu jednotlivých podle věkových i individuiálních zvláštností dětí

Aktivity:

  • organizování akcí (Broučkiáda - na školní zahradě, vánoční besídky - v jednotlivých třídách, výlet spojený s hledáním pokladu, Zahradní slavnost pro děti, rodiče a přátele MŠ, karneval v MŠ, Andělský a čertovský rej, Masopust, Vynášení Morény, Pálení čarodějnic, Den dětí, Den matek, Sportujeme s tátou)
  • spolupráce s rodiči - "Tvůrčí dílny" - společné hry a činnosti dětí s rodiči v MŠ (kuchařská show)
  • spolupráce s rodiči - "Miniškolička" - společné hry a činnosti dětí s rodiči v MŠ - organizované pro děti, které zatím v MŠ nejsou zapsané (1,5-6 let)
  • spolupráce se ZŠ - "Předškoláček" - hry a činnosti dětí z MŠ organizované v ZŠ pro děti, které půjdou k zápisu do ZŠ

 

 

 

Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol