Mateřská škola Předškolní 1, 700 30 Ostrava - Výškovice

VýškoviceOd 2 roku dítěteLogopedická třídaDopravní hřiště

Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace

Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Mgr. Lucie Hotárková

Telefon: 596 749018, 724 023422

E-mail: skolka@zsserikova.cz

          lucie.hotarkova@zsserikova.cz

WWW: www.msserikova.cz

Počet tříd: 4 standardních tříd + 1 logopedická třída + 1 pro děti od 2 let

Kapacita: 144

Provozní doba: 06.00 - 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 40,- do 6 let; Kč 44,- od 7 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 390,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program - "Ať je jaro nebo zima, v naší školce je vždy prima" - v předškolním vzdělávání uplatňujeme integrovaný přístup. Vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků, které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Obsah bloků vychází ze života dítěte, je pro ně smysluplný, zajímavý a užitečný. Realizace takovýchto bloků poskytuje dítěti širokou škálu různých aktivit a nabízí mu hlubší prožitek.

ŠVP je sestaven do 4 okruhů - integrovaných bloků s tematickými celky. Tyto tematické celky jsou zpracovány do třídních vzdělávacích programů (TVP), dílčích témat (zpravidla týdenní až čtrnáctidenní). TVP je zpracován tak, aby svým obsahem odpovídal věku, možnostem, zájmům a potřebám dětí konkrétní třídy a svou formou způsobu práce učitele. Vzdělávací nabídka je přizpůsobena aktuálním vzdělávacím příležitostem a situacím. V týdenních a měsíčních plánech je zpracováván soubor kompetencí dle věkových skupin.

ŠVP obsahuje dílčí vzdělávací cíle, které jsou pro všechny věkové skupiny dětí. Učitelky v jednotlivých třídách tyto cíle přizpůsobují věkové skupině tak, aby dítě ukončující předškolní vzdělávání dosáhlo v plné míře konkretizovaných očekávaných výstupů.

Jazyky, kroužky: Externí kroužky: Angličtina, Judo, Gymnastika, Tanečky.

Kroužky vedené našimi p. uč.: Atletika, Flétnička, Keramika, Jóga, Solná jeskyně.

Z důvodu právě ukončené karantény všech zaměstnanců MŠ jsme se nakonec rozhodli v tomto pololetí kroužky vedené našimi p. uč. nerealizovat. Externí kroužky jsou pro rodiče nadále v nabídce.

Foto4Foto3Foto2Foto1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol