Mateřská škola Rezkova 14, 700 30 Ostrava - Zábřeh

ZábřehRozšířená výuka matematikySaunaSolná jeskyně

Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace

Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Bc. Davidová Dana

Telefon: 596 789 929, 720 588 511

E-mail: ms@zshorymirova.cz

WWW: https://www.zshorymirova.eu/

Počet tříd: 4 věkově smíšené + 1 předškolní třída

Kapacita: 140

Provozní doba: 06.00 - 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 47,- do 6 let ; 50,- od 7 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 480,-

Zaměření školy:

Školní vzdělávací program (ŠVP) „Školka hrou“ je zpracován do šesti samostatných integrovaných bloků, které jsou zpracovány v třídním vzdělávacím programu:Tyto bloky jsou shodné pro všechny třídy. Pedagogové ve třídách si v jednotlivých blocích zpracují konkrétní náměty spontánních a didaktických zacílených činností dle věku a individuálních potřeb dětí. Dle RVP PV je v TVP charakterizován záměr, cíl, obsah a výstup.

Jazyky, kroužky: Enviromentální vzdělávání, polytechnické vzdělávání (MŠ má dílnu), ozdravný program "Saunování" (MŠ má infrasaunu), lyžařský kurz "Lyžujeme se sluníčkem", plavecký kurz "Plavání se žabičkou", předškolní třída Sovičky "Hrátky s angličtinou", předškolní třída Koťátka "Dílnička je zábava"

Foto6Foto5Foto4Foto3Foto2Foto1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol