Mateřská škola Rezkova, 700 30 Ostrava - Zábřeh

ZábřehRozšířená výuka matematikySaunaSolná jeskyně

Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace

Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Bc. Dana Davidová

Telefon: 596 789929, 720 588 511

E-mail: info@msrezkova.cz

           davidovaskolka@zshorymirova.cz

WWW: www.msrezkova.cz

Počet tříd: 5 věkově smíšené

Kapacita: 130

Provozní doba: 06.00 - 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 36,- do 6 let ; 37,- od 7 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 290,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program - "Školka hrou" - ŠVP je zpracován do integrovaných bloků, které jsou konkretizovány v třídním vzdělávacím programu. Tyto bloky jsou shodné pro celou MŠ. V každém IB jsou rozpracovány konkrétní činnosti, které si třídní učitel připravuje dle věku a potřeb dětí a je v něm charakterizován záměr, cíl a obsah.

Názvy IB: V království kamarádů, Podzimní čarování, Co vyprávěla sněhová vločka, Když jako zaťuká, Výpravy za poznáním, Když sluníčko hřeje.

Jazyky, kroužky: Předškolní třída Sova - "Hrátky s angličtinou" ; Předškolní třída Kotě - "Dílnička hrou".

Celá MŠ - Enviromentální vzdělávání, Polytechnické vzdělávání; Lyžování se Sluníčkem, Plavání se žabičkou, Ozdravný program "Saunování" ; (realizace dle aktuálních pokynů MŠMT a nařízení KHS).

Foto6Foto5Foto4Foto3Foto2Foto1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol