Mateřská škola Rezkova, 700 30 Ostrava - Zábřeh

ZábřehRozšířená výuka matematikySaunaSolná jeskyně

Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace

Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Bc. Dana Davidová

Telefon: 596 789929, 720 588 511

E-mail: info@msrezkova.cz

WWW: www.msrezkova.cz

Počet tříd: 5 věkově smíšené

Kapacita: 130

Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 29,-, 30,-

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 360,-

Zaměření školy:

Školní vzdělávací program - "Školka hrou"

Předškolní vzdělávání vnímáme jako základní pilíř pro další vzdělávání dítěte. Podmínky v MŠ nastavujeme tak, aby se zde dítě cítilo bezpečně jak v prostředí MŠ, tak i v mezilidských vztazích. Veškeré učení dítěti nabízíme pro něj nejbližší formou, tedy hrou a aktivního zapojení se. Při práci s dítětem respektujeme jeho osobnost a individuální potřeby, rozvíjíme jeho potenciál osobnosti, vedeme k zodpovědnosti. Naším cílem je, aby dítě ukončující předškolní vzdělávání dosáhlo svého maxima vzhledem ke svým možnostem a věku. Aby bylo schopné přiměřené samostatnosti a orientovalo se v sociálních vztazích a ve světě.

Aktivity: MŠ má saunu a solnou jeskyňku.

Foto6Foto5Foto4Foto3Foto2Foto1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol