Mateřská škola Šponarova 16, 700 30 Ostrava - Hrabůvka (odloučené pracoviště MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 27)

Hrabůvka

Sídlo ředitelství: Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace (odloučené pracoviště MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 27)

Zastupce ŘMŠ: Mgr. Martina Čmielová

Telefon: 731 152 890

E-mail: ms.sponarova@seznam.cz

WWW: www.msharmonie.cz

Počet tříd: 3 věkově smíšené

Kapacita: 84

Provozní doba: 06.00 - 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 39,- (pro děti od 3-6 let); Kč 41,- (pro děti sedmileté)

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 350,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program s názvem "Jdeme společnou cestou zdraví" vychází ze dvou základních principů:

I. Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku, společnosti a světa

II. Rozvíjení komunikace a spolupráce.

Chápeme zdraví nejen jako nepřítomnost nemoci, ale jako pocit pohody duševní, tělesné a sociální. Společně s rodiči vytváříme v mateřské škole prostředí bezpečí, úcty k druhému člověku, k sobě samému, k přírodě, respektování přirozených potřeb jednotlivce, naslouchání, komunikace a spolupráce.

Jazyky, kroužky: aktivní a pasivní muzikoterapie pro děti

Mimo období Covid-19: předškoláček pro rodiče a děti, lyžařský kurz, plavecký výcvik, škola v přírodě

Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol