Mateřská škola Srbská 4, 700 30 Ostrava - Výškovice

VýškoviceLogopedická třídaEnviromentální výchovaVýuka anglického jazykaSauna

Sídlo ředitelství: Mateřská škola Ostrava - Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace

Zástupce ŘŠ pro odloučené pracoviště: Antonie Knoppová

Telefon: 596 738073, mobil 602 729931

E-mail: mssrbska@seznam.cz

WWW: https://srbska.msstankova.cz/

 

Počet tříd: 5 běžné standardní + 1 logopedická

Kapacita: 140

Provozní doba: 06.00 - 16.30 hod.

Součástí MŠ je školní jídelna a sauna

Vedoucí ŠJ: Lenka Foltová

Cena celodenní stravy: Kč 44,- do 6 let; Kč 47,- od 7 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 550,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program "ROK S VODNÍČKEM" - záměrem MŠ Srbská je výchova ke zdravému životnímu stylu a podpora rozvoje každého dítěte v jeho individuálních možnostech. Součástí výchovně vzdělávacícho procestu jsou ozdravné aktivity, které umožňuje prostředí a podmínky mateřské školy se zaměřením na prevenci onemocnění horních cest dýchacích a posílení imunitního systému. Zároveň také umožňujeme vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami formou skupinové integrace v logopedické třídě otevřené od 01.09.2008.

Jazyky, kroužky:  judo, taneční kroužek, angličtina - projekt, plavání, Usměvané lyžování, ozdravný pobyt, spolupráce s knihovnou Ostrava-Výškovice, spolupráce se ZŠ Srbská, spolupráce se spolkem Zahrada dětí, společné pořádání akcí s rodiči

 

 

13121110987654Nové foto 3Nové foto 2foto_1

  

Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol