Mateřská škola Srbská 4, 700 30 Ostrava - Výškovice

VýškoviceLogopedická třídaEnviromentální výchovaVýuka anglického jazykaSauna

Sídlo ředitelství: Mateřská škola Ostrava - Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace

Zástupce ŘŠ pro odloučené pracoviště: Antonie Knoppová

Telefon: 596 738073, mobil 602 729931

E-mail: msstankova@seznam.cz

WWW: http://www.ms-srbska.cz/

 

Počet tříd: 4 běžné standardní + 1 logopedická

Kapacita: 140

Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod.

Součástí MŠ je školní jídelna a sauna

Vedoucí ŠJ: Lenka Foltová

Cena celodenní stravy: Kč 35,-, Kč 38,- (7-mi letí)

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 500,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program "Rok s Vodníčkem". Hlavním cílem školního vzdělávacího programu je vytvoření podmínek pro základy zdravého životního stylu, podpora imunity a prevence horních cest dýchacích, v úzkém spojení s environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou (EVVO) pro děti předškolního věku.

V logopedické třídě poskytujeme speciálně pedagogickou péči pro děti se speciálními vzdělávácími potřebami (děti s vadami řeči, s autismem, s mentálním, tělesným a smyslovým postižením, se specifickými poruchami chování). V běžných třídách je součástí TVP logopedická prevence, enviromentální vzdělávání, seznamování s cizím jazykem - angličtina a podpora funkčních gramotností.

Mateřská škola má vlastní saunu.

Aktivity: saunování v revitalizované sauně, tanečky, keramika, judo, klub maminek a batolat, školní a mimoškolní akce.

Při MŠ pracuje spolek "Zahrada dětí". jsme fakultní škola Ostravské univerzity v Ostravě, využíváme reciproční aktivity.

Projekty: "podpora předškolního vzdělávání v MŠ Staňkova II" - zdroj financování: MŠMT a ESF. "Klokanovy školky" - zdroj financování OPVVV.

Foto1foto_5foto_4foto_3foto_2Foto5Foto4

   

Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol