Mateřská škola Tarnavova, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Zábřeh

Sídlo ředitelství: Mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace

Zástupkyně ředitelky : Bc. Ryznerová Lenka

Telefon: 725 059224

E-mail: ms.tarnavova@seznam.cz

WWW: www.mszaskolou.cz

Počet tříd: 3 standardní

Kapacita: 84

Provozní doba: 06.00 - 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 35,- do 6 let; Kč 38,- od 7 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 440,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program - "Náš svět" je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Vzdělávací obsah školy se zaměřuje na rozvoj dětské osobnosti, respektování individuality dítěte a osobnostně orientovaný model výchovy.

MŠ nabízí kvalitní vzdělávání přiměřené věku dětí, příznivé sociální klima, bezpečně a účelně vybavené prostředí a individuální přístup. Součástí Školního vzdělávacího programu je Školní preventivní program zaměřený na prevenci sociopatických jevů, ekologii, dopravní prevenci a zdravý životní styl.

Školní zahrada prošla velkou proměnou. Její prostředí bylo obohaceno o přírodní prvky, záhonky apod. - vše v duchu projektu "Přírodní zahrada".

Jazyky, kroužky: MŠ se zapojuje do výtvarných soutěží a různých projektů např. do celostátních projektů "Recyklohraní", "Celé Česko čte dětem" a "Soutěže s panem Popelou" (sběr starého papíru). Zapojili jsme se do projektu "Šachy do škol", pořídili jsme keramickou pec a často zařazujeme tvoření z keramické hlíny. Pro Charitu Sv. Alexandra sbíráme vršky z PET lahví. Sbíráme i další druhotné suroviny např. vyřazené elektrospotřebiče a alkalické baterie. Tradičními akcemi MŠ jsou divadelní představení pro děti, oslavy jejich narozenin a svátků, Mikulášská nadílka, posezení u vánočního stromečku, maškarní karneval, oslava Dne dětí, sportovní hry, olympiáda, návštěva planetária, školní výlety, besedy s Policií ČR, s Městskou policií, canisterapie, exkurse k hasičskému záchrannému sboru, k dobrovolným hasičům, návštěvy školy (ZŠ Horymírova, ZŠ Jugoslávská, ZUŠ Sologubova a dalších), besídky pro rodiče s vystoupením dětí, tvůrčí dílničky s rodiči apod. Většinu akcí pořádáme ve spolupráci se Spolkem rodičů Mateřídouška.

65432foto_1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol