Mateřská škola Tarnavova, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Zábřeh

Sídlo ředitelství: Mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace

Zástupkyně ředitelky : Bc. Ryznerová Lenka

Telefon: 725 059224

E-mail: ms.tarnavova@seznam.cz

WWW: www.mszaskolou.cz

Počet tříd: 3 standardní

Kapacita: 84

Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 35,-, Kč 38,-

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 440,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program - "Náš svět" je zaměřený na rozvoj dětské osobnosti, respektování individuality dětí a osobnostně orientovaný model výchovy. Vzdělávacím procesem prolíná Školní preventivní program - prevence sociopatických jevů, ekologie, dopravní prevence a zdravý životní styl. Hlavním cílem je nejen vzdělávání, ale i formování osobnosti dětí, jejich návyků, samostatnosti, rozvoj sociální gramotnosti, rozvoj řeči, pohybových dovedností, předčtenářské a předmatematické gramotnosti.

Aktivity: MŠ se zapojuje do různých soutěží a projektů, např. Recyklohraní, Celé Česko čte dětem, do sběru starého papíru, vršku PET lahví, vyřazených elektrospotřebičů, spolupracuje s Charitou sv. Alexandra. Ve spolupráci se Spolkem rodičů Mateřídouška zařazuje divadelní představení, oslavy narozenin a svátků dětí, Mikulášskou nadílku, posezení u vánočního stromečku, karneval, oslavu MDD, sportovní hry, olympiády, planetárium, školní výlety, besedy s Policií ČR, canisterapii, exkurze (k hasičskému záchrannému sboru, k dobrovolným hasičům, do ZŠ Horymírova, do ZUŠ Sologubova) a další. pořádá den otevřených dveří, ukázky práce s dětmi, tvůrčí dílničky s rodiči a další.

Foto4Foto3Foto2Foto1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol