Mateřská škola Tylova, 700 30 Ostrava-Zábřeh

ZábřehLogopedická třída

Sídlo ředitelství: Mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace

Zástupkyně ředitelky: Rychtářová Iveta

Telefon: 595 782158, 724 049005

E-mail: mstylova@seznam.cz

WWW: www.mszaskolou.cz

Počet tříd: 2 standardní + 2 logopedické

Kapacita: 84 (z toho 28 dětí ve 2 třídách pro děti se spec. vzdělávacími potřebami)

Provozní doba: 6.00 - 16.00 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 35,-, Kč 38,-

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 440,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program - "Náš svět" je zaměřený na všestranný a harmonický rozvoj dětí s důrazem na mluvený projev, estetické cítění a individuální přístup k dítěti. Jeho součástí je Školní preventivní program s důrazem na prevenci sociopatických jevů, ekologii, dopravní prevenci a zdravý životní styl. Zaměstnanci zohledňují věkové zvláštnosti a podílí se na zdravém rozvoji dětí. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávácími potřebami MŠ spolupracuje se Speciálním pedagogickým centrem (SPC) a Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) Kpt. Vajdy v Ostravě-Zábřehu.

Aktivity: MŠ se zapojuje do výtvarných soutěží, celostátních projektů, např. Recyklování a Celé Česko čte dětem, spolupracuje s Charitou sv. Alexandra, s organizací Moment-charity shop, sbírá druhotné suroviny (starý papír, vršky z PET lahví, nefunkční elektrospotřebiče, baterie...). Ve spolupráci se Spolkem rodičů Mateřídouška zařazuje divadelní představení, oslavy narozenin a svátků dětí, Mikulášskou nadílku, posezení u vánočního stromečku, karneval, oslavu MDD, sportovní hry, sportovní olympiádu, školní výlet, návštěvu divadla loutek, lesní školky, besedu s Policií ČR, exkurze (k hasičskému záchrannému sboru, k dobrovolným hasičům, do ZŠ Jugoslávská, do ZUŠ Sologubova a další). Pro rodiče pořádá den otevřených dveří, ukázkové hodiny, tvůrčí dílničky.

Foto6Foto5Foto4Foto3Foto2Foto1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol