Mateřská škola Tylova, 700 30 Ostrava-Zábřeh

ZábřehLogopedická třída

Sídlo ředitelství: Mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace

Zástupkyně ředitelky: Rychtářová Iveta

Telefon: 595 782158, 724 049005

E-mail: mstylova@seznam.cz

WWW: www.mszaskolou.cz

Počet tříd: 2 standardní + 2 logopedické

Kapacita: 84

Provozní doba: 06.00 - 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 40,- do 6 let; Kč 43,- od 7 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 440,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program - "Náš svět" je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání tak, aby vyhovoval také dětem se speciálními vzdělávacími potřebami - vadami řeči.

Vzdělávací obsah je zaměřen na harmonický a všestranný rozvoj dítěte na základě subjektivního pocitu bezpečí a spokojenosti s důrazem na individuální přístup, mluvní projev dítěte a estetické cítění. Součástí Školního vzdělávacího programu je Školní preventivní program zaměřený na prevenci sociopatologických jevů, ekologický program, dopravní prevence a zdravý životní styl.

V rámci projektu "Přírodní zahrada" proběhla modernizace školní zahrady.

Jazyky, kroužky: MŠ se zapojuje do výtvarných soutěží, celostátních projektů, např. Recyklování a Celé Česko čte dětem, Zdravá 5. Organizujeme plavání pro předškoláky a tvoření z keramické hlíny. Spolupracujeme s Charitou sv. Alexandra, sbíráme druhotné suroviny (vršky z pet láhví, nefunkční elektrospotřebiče).

Ve spolupráci se Spolkem rodičů Mateřídouška zařazujeme během školního roku divadelní představení, oslavy narozenin a svátků dětí, Mikulášskou nadílku, posezení u vánočního stromčeku, maškarní karneval, oslavu MDD, sportovní hry, olympiádu, návštěvu Divadla loutek, školní výlet, návštěvu Lesní školy, besedu s Policií ČR, exkurze (k hasičskému záchrannému sboru, k dobrovolným hasičům, do ZŠ Jugoslávská, do ZUŠ Sologubova a další). Pro rodiče pořádáme Den otevřených dveří, ukázkové hodiny, tvůrčí dílničky, akce z grantů....

Logopedické třídy intenzivně spolupracují se Speciálně pedagogickým centrem (SPC) a Pedagogicko psychologicku poradnou (PPP) Kpt. Vajdy v Ostravě-Hrabůvce.

 

 

Nové foto 5Nové foto 4Nové foto 3Nové foto 2Nové foto 1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol