Základní škola a mateřská škola Ostrava–Bělský Les, B.Dvorského 1, příspěvková organizace (Fakultní škola Ostravské univerzity)

Bělský lesRozšířená výuka cizích jazykůRozšířená výuka TVRozšířená výuka TV - hokejBezbariérový přístupKamerový systémRobotika a programováníVýuka s podporou dotykových zařízení

Ředitel/ka:  Mgr. Miloš Kosík, Ph.D.

Telefon:  596 711 769

E-mail: skola@zsdvorskeho.eu

Web: www.zsdvorskeho.eu 

Součást školy: MŠ B.Dvorského 2, ŠD, ŠJ, (bezbariérový přístup)

Zaměření školy: Sport, angličtina, ICT. Rozšířená výuka TV od 1. třídy, speciální sportovní třídy - "A" sportovní, hokejové třídy, výuka AJ od první třídy, výuka nejazykových předmětů metodou CLIL, nově speciální AJ třídy, enviromentální výchova, výuka žáků s nadáním, péče o děti se speciálně vzdělávacími potřebami. Přípravné třídy.

Zájmové kroužky: rukodělný, keramický, literární, výtvarný, ruční práce, zdravotnický, fyzikální, chemický, papíroví modeláři, motalinky, deskové hry, vaření, judo, karate, tanec, hra na hudební nástroje v rámci ZUŠ, možnost výuky matematiky prof. Hejného, florbal, gymnastika, atletika, míčové hry - basketbal, volejbal, žurnalistika, odznak všestrannosti, doučování AJ, Ma, ČJ, anglický jazyk, příprava na Cambridge certifikáty, robotika, 3D tisk

 

Jazyky: 1. stupeň: AJ; 2. stupeň: AJ, NJ, RJ

Certifikáty školy: Rodiče Vítáni, Aktivní škola, Asociace aktivních škol, Sazka olympijský víceboj, fakultní škola OU

Škola nabízí:  výjezdy žáků do zahraničí, výuku metodou CLIL, rodilého mluvčího (Aj), nízké počty žáků ve třídách, doučování v rámci projektů, bezpečnou školu (kamerový systém), nabídku ze dvou jídel, bezlepkovou dietu, zdravé stravování, školní poradenské pracoviště, psychologa, speciálního pedagoga, výchovné poradce, kariérové poradce, asistenty pedagogů, prevetisty, projekty (Šablony, Erasmus+, Abeceda peněz, Ovoce do škol, Mléko do škol, projekty z Magistrátu města Ostravy, Moravskoslezského kraje, Slezské univerzity Opava, vlastní projektové dny), lyžařské výcviky, ozdravné pobyty, školy v přírodě, plaveckou výuku, adaptační pobyty, tradiční akce - Jarmark, Jarní dílny, olympiády, spolupráce s FC Baník Ostrava, HC Ridera Vítkovice, Snakes Ostrava, Atletika Poruba, 1. SC TEMPISH Vítkovice, práce v redakci školního časopisu, rozhlasu, rádia, školní parlament, tříhodinová dotace na TV na 1. stupni pro všechny třídy, 2. stupeň - sportovní třída 5 hod. TV, péče o děti se speciálně vzdělávacími potřebami, práce s tablety, 3D tiskárny, na 1. i na 2. stupni, projektové vyučování, interaktivní tabule, výuka informatiky od 4. roč., robotiku, sponzorské akce (dětský domov, ZOO, charity), netradiční přestávky - šachy, člověče nezlob se, stolní tenis, fotbálek, výuka v altánku, pěstování květin a bylin, účasti žáků v soutěžích, olympiádách a přehlídkách s výbornými úspěchy, stálý pedagogický sbor, moderně vybavené třídy, chodby, talentový koutek, multifunkční hřiště, sportovní haly, posilovnu, altány, školní knihovnu, příjemné prostředí. Škola má vysoké procento úspěšnosti žáků při přechodu na víceletá gymnázia a střední školy. Akce pro předškoláky - školákem na zkoušku. Přípravná třída pro děti v posledním roce před zahájením PŠD s povoleným odkladem. 

Aktuálně:

Aktivity mezinárodního projektu žáci prezentují anglicky. A výborně!

Nové projekty v rámci programu Erasmus+, do kterých se zapojíme v tomto roce.

Projekt s názvem „Připraveni na jazyky a sport!“ bude realizován do konce roku 2023. Jedná se o projekt tak zvaných mobilit, neboli zahraničních výjezdů, jejichž cílem je rozšířit kompetence učitelů v oblasti výuky jazyka anglického pomocí metody CLIL, posbírat v zahraničí inspiraci a příklady dobré praxe pro sladění sportovní a klasické výuky, vylepšit metodické a jazykové kompetence učitelů a umožnit žákům poznat, jak vypadá výuka v zahraničí.
Žáci se mohou těšit na skupinovou mobilitu žáků v Německu. Učitelé na stínování na německé a portugalské škole, metodický kurz a jazykové kurzy.

Projekt „Children of a Green World“ je dvouletým projektem, jehož cílem je podpora školních vzdělávacích aktivit na poli ochrany životního prostředí a rozšíření povědomí o klimatické změně. Tento projekt je koncipován jako spolupráce několika zahraničních organizací, které si vzájemně předávají své zkušenosti v rámci projektem stanovaného tématu a společně vytváří materiály, které pomohou dané téma lépe zahrnout do výuky. Cílovou skupinou, pro které se metodické materiály budou vytvářet, jsou žáci ve věku 10 – 14 let. Spolupracujícími organizacemi jsou školy z Turecka, Lotyšska, Řecka a vzdělávací, rozvojová agentura ze Španělska. Naše škola je v projektu v pozici koordinátora, je tedy školou, která celé partnerství řídí.

Poslední avizovaný projekt je také dvouletý a opět se zaměřuje na tématiku životního prostředí. Nicméně jeho cílovou skupinou jsou „školkové“ děti a žáci z prvního stupně. Projekt s názvem „Green Little Heroes“ je iniciativou Slovinské mateřské školy „Vrtec Galjevica“, která pro předchozí zkušenosti z realizovaných ekologických projektů přizvala naši školu ke spolupráci na přiblížení tématu ochrany životního prostředí dětem předškolního a mladšího školního věku. V rámci projektu, kterého se dále účastní školy a mateřské školy z Chorvatska, Řecka a Estonska, budou sdíleny různé, především hravé způsoby přiblížení tématu ochrany životního prostředí menším dětem.

Foto4Foto1Foto3Foto2
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 17 škol