Základní škola a mateřská škola Ostrava–Bělský Les, B.Dvorského 1, příspěvková organizace (Fakultní škola Ostravské univerzity)

Bělský lesRozšířená výuka cizích jazykůRozšířená výuka TVBezbariérový přístupKamerový systémVýuka s podporou dotykových zařízení

Ředitel/ka:  Mgr. Miloš Kosík, Ph.D.

Telefon:  596 711 769

E-mail: skola@zsdvorskeho.eu

Web: www.zsdvorskeho.eu 

Součást školy: MŠ B.Dvorského 2, ŠD, ŠJ, (bezbariérový přístup)

Zaměření školy: rozšířená výuka TV od 1. třídy, Enviromentální výchova, výuka žáků s nadáním, výuka AJ od prvního ročníku, péče o děti se speciálně vzdělávacími potřebami

Zájmové kroužky: rukodělný, keramický, literární, výtvarný, ruční práce, pedagogická intervence, zdravotnický, fyzikální, chemický, papíroví modeláři, motalinky, deskové hry, vaření, judo, karate, tanec, hra na hudební nástroje v rámci ZUŠ, výuka matematiky prof. Hejného, Centrum sportu - florbal, atletika, míčové hry - basketbal, volejbal, žurnalistika, odznak všestrannosti

Jazyky: 1. stupeň: AJ; 2. stupeň: NJ, RJ

Certifikáty školy: Rodiče Vítáni, Aktivní škola, Asociace aktivních škol, Sazka olympijský víceboj

Škola nabízí: výjezdy žáků do zahraničí, nízké počty žáků ve třídách, doučování v rámci projektů, bezpečnou školu (kamerový systém), nabídka ze dvou jídel, bezlepkovou dietu, zdravé stravování, školní poradenské pracoviště, psycholog, speciální pedagog, výchovní poradci, asistenti pedagoga, projekty (Šablony, Erasmus+, Abeceda peněz, Ovoce do škol, Mléko do škol, projekty z Magistrátu města Ostravy, Moravskoslezského kraje, Slezské univerzity Opava, vlastní projektové dny), lyžařské výcviky, ozdravné pobyty, školy v přírodě, plaveckou výuku, adaptační pobyty, tradiční akce - Jarmark, Jarní dílny, olympiády, spolupráce s FC Baník Ostrava, HC Ridera Vítkovice, Snakes Ostrava, SSK Vítkovice, práce v redakci školního časopisu, rozhlasu, školní parlament, tříhodinová dotace na TV na 1. stupni pro všechny třídy, 2. stupeň - sportovní třída 5 hod. TV, péče o děti se speciálně vzdělávacími potřebami, práce s tablety na 1. i na 2. stupni, projektové vyučování, interaktivní tabule, výuku informatiky od 4. roč., sponzorské akce (dětský domov, ZOO, charity), netradiční přestávky - šachy, člověče nezlob se, stolní tenis, fotbálek, výuka v altánku, pěstování květin a bylin, účasti žáků v soutěžích, olympiádách a přehlídkách s výbornými úspěchy, stálý pedagogický sbor, moderně vybavené třídy, chodby, altány, příjemné prostředí. Škola má vysoké procento úspěšnosti žáků při přechodu na víceletá gymnázia a střední školy. Akce pro předškoláky - školákem na zkoušku.

Foto4Foto1Foto3Foto2
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 18 škol