Základní škola a mateřská škola Ostrava–Dubina, V.Košaře 6, příspěvková organizace

DubinaRozšířená výuka TVRozšířená výuka informatiky a výp. technikyEnviromentální výchovaSpeciální třídy

Ředitel/ka:  Mgr. Radka Palátová

Telefon:  595 700057

E-mail: kosare@kosare.cz

Web: www.zskosare.cz

Součást školy: MŠ J.Maluchy 105, ŠD, ŠJ

Zaměření školy:  na enviromentální výuku - titul Ekoškola, rozšířená výuka TV - volejbal, interaktivní výuka s tablety iPad

Zájmové kroužky: volejbal, logopedie, keramika, turistický kroužek, rukodělný kroužek, dramatický kroužek, hra na flétnu

Foto5Foto4Foto3Foto2Foto1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 18 škol