Základní škola a mateřská škola Ostrava–Dubina, V.Košaře 6, příspěvková organizace

DubinaRozšířená výuka TVRozšířená výuka informatiky a výp. technikyEnviromentální výchovaSpeciální třídy

Ředitel/ka:  Mgr. Radka Palátová

Telefon:  595 700 057

E-mail: kosare@kosare.cz

Web: www.zskosare.cz

Součást školy: MŠ J.Maluchy 105, ŠD, ŠJ

Zaměření školy:  moderní, nově vybavené třídy a odborné učebny, 2 velké tělocvičny, venkovní učebna, školní knihovna, relaxační prostory, využíváme moderní výukové a komunikační technologie (velkoplošné LCD monitory, multimediální tabule, tablety a notebooky, Microsoft Teams, ŠKOLA ONLINE - DM software, webové stránky atd.) ; bohatá nabídka odpoledních, víkendových i prázdninových kroužků, aktivit i doučování, spolupracujeme se sportovními oddíly a uměleckými školami (ZUŠ L. Janáčka) ; nové celoroční venkovní multifunkční sportoviště ; od 1. třídy výuka Aj a podpora nadaných dětí, komplexní služba poradenského pracoviště pro žáky nadané a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, příprava na 1. třídu "Školička" (také online) ; dotované lyžařské, turistické a ozdravné pobyty na horách a prázdninové tábory, zdarma ovocné a mléčné výrobky, možnost obědů zdarma, plavecký výcvik ; velký důraz na enviromentální vzdělávání a tělesnou výchovu - EKOŠKOLA, zapojení do mnoha soutěžíprojektů a grantů EU, MŠMT, SMO ; díky aktivní spolupráci s rodiči, SRPŠ a Žákovskou radou zlepšujeme klima školy, abychom vytvořili příjemné a podnětné prostředí pro děti i pedagogy

Zájmové kroužky: volejbal, logopedie, keramika, turistický kroužek, rukodělný kroužek, dramatický kroužek, hra na flétnu

Foto3

Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 17 škol