Základní škola a mateřská škola Ostrava–Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace

HrabůvkaRozšířená výuka cizích jazykůBezbariérový přístupRozšířená výuka výtvarné výchovy a hudební výchovy

Ředitel/ka:  Mgr. Věra Rymiecová

Telefon:  596 713 298, 724 077 221

E-mail: zskrestova@zskrestova.cz

Web: www.zskrestova.cz

Součást školy: MŠ I. Hermanna 23, školní družina od 6 do 16:30 hod., školní jídelna se zeleninovým barem

Motto školy: "Škola pro život"

Zaměření školy: rozšířená výuka anglického jazyka, 4 hodiny AJ v 1. a 2. třídě, 6 hodin AJ od 3. třídy, v malých skupinkách s individuálním přístupem, možnost získání certifikátů, kvalifikovaní učitelé s dlouholetými zahraničními zkušenostmi, výuka metodou CLIL. Rozvoj technického a přírodovědného talentu. Současný 2. až 9. ročník dokončuje program rozšířené výuky VV a HV

Vstřícný a ochotný přístup, kvalitní tým pedagogů, inspirativní výukové materiály pro talentované děti, badatelské a tvořivé aktivity, zapojení do projektů (od městských po evropské), ozdravné pobyty, projektové dny pro žáky, kurzy plavání, kvalifikovaná pomoc pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, služby poradenského centra, preventivní programy, spolupráce se středními a vysokými školami a ZUŠ Dr. Leoše Janáčka.

Zájmové kroužky: Klub anglického jazyka, Funny English, Klub objevitelů, Klub logických a deskových her, tenis, florbal, basketbal, míčové hry, jóga, pohybové hry, úspěšné pěvecké sbory, hra na flétnu, keramika, matematický kroužek, cvičení z českého jazyka a matematiky, klub předškoláků pro budoucí prvňáčky, žákovský parlament.

Jazyky: 1. stupeň: AJ; 2. stupeň: AJ, RJ, NJ

Vybavení: nová tělocvična s odpruženou podlahou, nadstandardně vybavená učebna fyziky, chemie, přírodovědy a matematiky, interaktivní tabule, hudebny, výtvarná učebna, keramická pec, vlastní jídelna se zeleninovým barem, třídy vybavené novým nábytkem, netradiční trávení přestávek – LEGO, třídní knihovničky, stolní tenis a pohybové hry v tělocvičně nebo na školní zahradě 

Připravujeme: Mezigenerační hřiště a přírodní zahradu, moderní jazykovou laboratoř, dvě nové PC učebny, které budou využívat nejnovější ICT technologie

Foto1foto_vstupFoto4foto_1foto_7foto_6Foto3Foto2
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 18 škol