Základní škola a mateřská škola Ostrava–Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace

HrabůvkaRozšířená výuka cizích jazykůBezbariérový přístupRozšířená výuka výtvarné výchovy a hudební výchovy

Ředitel/ka:  Mgr. Věra Rymiecová

Telefon:  596 713 298, 724 077221

E-mail: zskrestova@zskrestova.cz

Web: www.zskrestova.cz

Součást školy: MŠ I.Hermanna 23, ŠD,ŠJ

Zaměření školy:  rozšířená výuka VV a HV, anglický jazyk v 1. i 2. třídě, od školního roku 2020/21 otevíráme třídy s rozšířenou výukou AJ

a s výukovou metodou CLIL v předmětech Výtvarná výchova a Svět práce.

Hlavním přínosem této metody je propojení výuky anglického jazyka a vyučovaného předmětu, kdy žáci používají jazyk bezprostředně v přirozených situacích.Garantem tohoto vzdělávání budou kvalifikovaní učitelé s dlouholetými zahraničními zkušenostmi.

Zájmové kroužky: angličtina, tenis, florbal, volejbal, míčové hry, pěvecké sbory (přípravný pěvecký sbor, DPS Mendíčci, DPS Mendíci), hra na flétnu, keramika, jóga, turistický kroužek, pohybové hry, přírodovědný kroužek, fyzikální kroužek, matematický kroužek, cvičení z českého jazyka a matematiky; grafomotorika (gymnastika prstů); klub předškoláků pro budoucí prvňáčky

Jazyky: 1. stupeň: AJ; 2. stupeň: AJ, RJ, NJ

Vybavení: nadstandardně vybavená učebna fyziky, chemie, přírodovědy a matematiky, interaktivní tabule, dvě hudebny, výtvarná učebna, keramická pec, vlastní jídelna a nová tělocvična

Připravujeme: moderní jazykovou laboratoř, dvě nové PC učebny, které budou využívat nejnovější ICT technologie

foto_vstupFoto4Foto3foto_1foto_7foto_6Foto2Foto1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 18 škol