Základní škola a mateřská škola, Ostrava–Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace

HrabůvkaRozšířená výuka cizích jazykůLogopedická třída

Ředitel/ka:  Mgr. Martin Pail

Telefon:  736 761 940, 724 059 338

E-mail: pail@zsmitusova16.cz

Web: www.zsmitusova16.cz

Součást školy: ZŠ Mitušova 8,MŠ Mitušova 90, MŠ Mitušova 6, ŠD, ŠJ

Zaměření školy: rozšířená výuka cizího jazyka od 1.roč. (anglický, ruský a německý jazyk)

Zájmové kroužky: keramika, výtvarné hry, sportovní hry, country tanečky, mažoretky, relaxační hry, herna - deskové, společenské a kolektivní hry, malí kuchaříci, badminton, florbal, knihovnický kroužek, reedukační péče, judo, flétna, folklorní tance, pohybová všestrannost, usměvavá angličtina, preventivní logopedická péče. Kroužek AJ, který připravuje žáky na Cambridge zkoušky.

Jazyky: 1. stupeň: AJ od 1. ročníku; 2. stupeň: AJ - zvýšená hodinová dotace pro výuku; RJ, FJ od 7. ročníku

Foto5Foto4Foto3Foto2Foto1
Hodnoceni: 4
Hodnoceno: 1x
1. místo z 18 škol
(4)   sadsa
dad