Základní škola a mateřská škola, Ostrava–Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace

HrabůvkaRozšířená výuka cizích jazykůLogopedická třída

Ředitel/ka:  Mgr. Martin Pail

Telefon:  736 761 940, 724 059 338

E-mail: pail@zsmitusova16.cz

Web: www.zsmitusova16.cz

Součást školy: ZŠ Mitušova 8,MŠ Mitušova 90, MŠ Mitušova 6, ŠD, ŠJ

Zaměření školy: ZŠ Mitušova je škola s rozšířenou výukou anglického jazyka. Jsme držiteli mezinárodního statutu Oficiálně přípravné centrum pro pořádání Cambridge zkoušek (Cambridge English Language Assessment Exam Preparation Centre) a partnerskou školou British Council.

Mezinárodní zkoušky: Připravujeme naše žáky na mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge. Přípravné kurzy vedou naši učitelé angličtiny a v roce 2020 takto úspěšně dovedli 80 žáků naší školy k získání jazykového certifikátu Cambridge.

Angličtina: rozšířená výuka angličtiny už od 1. třídy, komunikativní styl výuky, nižší počet žáků při cizojazyčné výuce (dělené skupiny již od 3. třídy), zvýšená hodinová dotace na 2. stupni, v rámci výuky zahrnuta konverzace s učitelem angličtiny z Velké Británie.

CLIL: od školního roku 2021/2022 zavádíme výukovou metodu CLIL na 2. stupni, a to v předmětu rodinná výchova. Žáci se naučí angličtinu používat jako prostředek k získání nových informací, budou se učit vyslechnout, vyjádřit a také obhájit svůj názor v rámci otevřené diskuze. Důraz bude kladen rovněž na umění prezentovat a písemně se vyjádřit.

Zájmová činnost: Naše školní družina nabízí zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku, relaxací, výchovou a hrou. Snažíme se rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost žáků s ohledem na jejich věk a individuální zvláštnosti. Není důležitý výsledek, ale snaha a pokrok. Herní úkol vyvolává zájem žáků, aktivizuje jejich pozornost a zprostředkovává nové poznatky. Zajistíme tím, aby všechny činnosti byly veselé a zábavné a pro žáky přitažlivé. Náš program se zaměřuje na vytváření zdravé osobnosti, odolné vůči negativním vlivům.

Zájmové kroužky: keramika, výtvarné hry, sportovní hry, relaxační hry, herna - deskové, společenské a kolektivní hry, malí kuchaříci, zpívánky, badminton, florbal, knihovnický kroužek, judo, pohybová všestrannost.

Dále nabízíme: školička pro předškoláky, úzká spolupráce s dětmi předškolního věku, adaptační workshopy před nástupem dětí do 1. třídy, preventivní logopedická a reedukační péče, výuka češtiny pro cizince, odpolední přípravky k přijímacím zkouškám na SŠ, 2. cizí jazyk - možnost výběru mezi němčinou a ruštinou, výjezdy žáků do zahraničí, školy v přírodě, lyžařské kurzy a kurzy plavání.

Foto5Foto4Foto3Foto2Foto1
Hodnoceni: 4
Hodnoceno: 1x
1. místo z 17 škol
(4)   sadsa
dad