Základní škola a mateřská škola, Ostrava–Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace

ZábřehRozšířená výuka informatiky a výp. technikyBezbariérový přístup

Ředitel/ka: Ing. Petra Hladíková

Telefon: 728 415 449

E-mail: zakladniskola@zshorymirova.cz

Web: www.zshorymirova.cz

Odloučené pracoviště: MŠ na ulici Rezkova 14

Součást školy: ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ, ŠD a ŠK

Zaměření školy:  Školní vzdělávací program "Společně na Horymírce"

Smyslem školy je v co nejširším záběru dodržovat zásady zdravé školy. Jsme škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky.

V rámci běžné výuky i mimo ni poskytujeme:

 • od 1. ročníku splývavá metoda čtení SFUMATO
 • logopedická péče pro žáky s vadami řeči prostřednictvím digitalizované výukové metody
 • od 1. ročníku výuka angličtiny včetně konverzací s rodilým mluvčím
 • od 1. ročníku rozšířená výuka sportovní průpravy
 • ukázkové hodiny v prvních třídách pro děti a rodiče z mateřské školy
 • plynulá návaznost přechodu dětí z MŠ do ZŠ v rámci pružné spolupráce v duchu projektové výuky sportovních a dalších aktivit
 • netradiční trávení přestávek s pobytem na školním hřišti
 • od 7. ročníku výuka druhého cizího jazyka (německý a ruský jazyk)
 • širokou škálu volitelných předmětů, projektová a badatelská výuka v rámci přírodovědných předmětů
 • lyžařské a snowboardové kurzy pro děti z MŠ, pro 1. a 2. stupeň
 • plavecká výuka pro děti z MŠ, pro 1. stupeň
 • výukové výjezdy a sportovně - turistické výjezdy žáků nejen do zahraniční
 • zapojování žáků do soutěží na různých úrovních města až po celostátní úroveň
 • služby školního poradenského pracoviště s nabídkou péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • kariérový poradce
 • výuka v moderních multimediálních učebnách s interaktivní tabulí, výuka ve venkovních učebnách
 • kvalitní vybavení pro výuku v oblasti informatiky, jazykové učebny, hudebna
 • školní informační centrum s plně digitalizovanou knihovnou s lekcemi na podporu čtenářské gramotnosti
 • žákovský parlament a projekty Participace pro žáky
 • školní časopis
 • v časech vedlejších i hlavních prázdnin příměstské tábory v celém areálu školy
 • hřiště otevřeno pro širokou veřejnost ve spolupráci s mnohými sportovními institucemi a partnery
 • workoutové hřiště a sportovní areál (multifunkční hřiště, atletické dráhy)
 • výuku pro žáky s tělesným postižením (škola je bezbariérová)
 • využívání tabletů, notebooků a vizualizérů ve výuce
 • pořádání akcí pro rodiče s dětmi (tvůrčí dílny, hudební a divadelní vystoupení, sportovní aktivity)
 • projektové dny s alternativní výukou  
 • digitální žákovskou knížku 
 • stravování ve školní jídelně výběr ze dvou jídel, dopolední svačinky
 • zapojení do projektů Ovoce do škol, Mléko do škol
 • pořádání akcí pro rodiče s dětmi, tvůrčí dílny, hudební a dramatické vystoupení
 • zájmové kroužky: floorball, badminton, keramika, pohybové hry, hra na flétnu, stolní hry, ping-pong, stolní fotbal, air hockey, vaření, fotografování, taneční průprava, jóga, výtvarné činnosti, rukodělné činnosti
 • v oblasti sportovních aktivit škola nabízí badmintonové centrum, jógové centrum a posilovnu
 • spolupráce s MŠ, VŠB, OU, Světem vědy a techniky, PPP, SPC, městskými knihovnami, s Evropskou rozvojovou agenturou
 • spolupráce se Spolkem rodičů – pořádání jarmarků, vánočních a velikonočních dílen, tzv. rodinná odpoledne, Den mazlíčků, Den dětí s koloběžkami
 • distanční on-line výuka na profesionální úrovni nejen v době epidemiologické situace, ale i mimo ni, individuální přístup, doučování
 • aktuální informace včas směrem k žákům a zákonným zástupcům přes školní facebook https://www.facebook.com/zakladniskola.horymirka/ a webové stránky školy www.zshorymirova.cz
 • vstřícný a příjemný kolektiv zaměstnanců školy a školky
Foto4Foto3Foto2Foto1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 17 škol