Základní škola Ostrava–Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace

DubinaBezbariérový přístupSpeciální třídy

Ředitel/ka: Mgr. Ludmila Večerková

Telefon:  596 729621, 725 975 571 (mobil - ředitelka školy)

E-mail: posta@zsfformana.cz

Ludmila.vecerkova@zsfformana.cz

Web: www.zsfformana.cz

Součást školy:  ŠD, ŠJ

Zájmové kroužky: bezplatné kroužky, Buď fit, míčové hry, badminton, volejbal, dovedné ruce, keramika, malý kuchtík, kroužek výtvarný, počítačový, matematický, kluby nadaných dětí, kroužek cizích jazyků - AJ, FR

Jazyky: AJ od 1. ročníku ; FR, RJ, NJ od 7. ročníku (FJ - rodilý mluvčí)

METODA CLIL na 1. stupni: HV, Přírodověda - AJ

METODA CLIL na 2. stupni: TV - FJ

Informace: výborná dopravní dostupnost, poloha mimo hlavní komunikace, bezbariérový přístup, internetové připojení ve všech prostorách školy, elektronická žákovská knížka, moderně vybavené kmenové třídy i odborné učebny, velká školní zahrada s hracími prvky, divadélko, 2 tělocvičny, multifunkční hřiště, keramická dílna a keramická pec. Ve výuce jsou využívány tablety a interaktivní tabule, robotika ve výuce - práce s Ozoboty. Účast žáků v soutěžích, olympiádách a přehlídkách s výbornými úspěchy. Kladení důrazu na zdravé vztahy a zdravý životní styl.

Ve škole působí školní psycholog, speciální pedagog i asistenti pedagoga, úzká spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně-pedagogickými centry, individuální péče a citlivý přístup k žákům. Péče o nadané a talentované žáky. Speciální učebna pro žáky vyžadující speciálně pedagogickou péči, relaxační místnosti, reedukační péče. Úzká spolupráce s MŠ F. Formana, klub Předškoláček (od února pravidelně každý týden v odpoledních hodinách příprava na školu hravou formou, kluby vedou budoucí paní učitelky 1. tříd). Žákovský parlament (aktivní účast žáků na dění ve škole), výuka plavání pro žáky 2. a 3. tříd, pro žáky 1. ročníku nabízíme výuku genetické metody čtení. Ve vybraných třídách probíhá výuka v předmětech HV, TV a Př metodou CLIL - cizojazyčně). Účast v mezinárodních projektech jako spolupracující škola, ZŠ je fakultní školou OU. Na škole působí oddíl Blue Volley, zapojení do projektu Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

Ozdravné pobyty, školy v přírodě, lyžařský kurz, mimoškolní aktivity pro žáky i veřejnost (Lampionový průvod, tvůrčí dílny, karnevaly, Vánoční jarmark, pasování prvňáčků, Den dětí...), informační centrum s knihovnou pro žáky. ZŠ získává dotace na ozdravné pobyty dětí, obědy zdarma. Přestávky mohou žáci trávit netradičně (ping-pong, stolní hry, žebřiny, žíněnky, relaxační kouty, atrium). Školní jídelna poskytuje výběr mezi 2 hl. jídly, na základě žádosti vaříme i dietně.

Certifikát: Škola podporující zdraví

Foto6Foto5Foto4Foto3Foto2Foto1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 18 škol