Základní škola Ostrava–Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace (Fakultní škola Ostravské univerzity)

HrabůvkaRozšířená výuka cizích jazykůEnviromentální výchovaSpeciální třídyRozšířená výuka matematiky

Ředitel/ka:  Mgr. Libuše Přikrylová, MBA

Telefon:  596 789 850

E-mail: zsprovaznicka@seznam.cz

Web: www.zsprovaznicka.cz

Součást školy:  ŠD, ŠJ

Motto školy: "...aby děti chodily do školy rády"

Zaměření školy: výuka žáků s intelektovým nadáním,  rozšířená výuka AJ, MA - logiky a osobnostního rozvoje - úzká spolupráce se Světem vzdělání, výuka AJ od 1. ročníku s rodilým mluvčím, výuka některých předmětů částečně v AJ (CLIL)

Speciální pedagogická péče - školní poradenské pracoviště, výuka matematiky prof. Hejného, projektové vyučování, aktivní spolupráce s VŠB, Pedagogickou fakultou OU, Svetěm techniky, Mensou ČR, aj.

Zájmové kroužky:  Klub logiky a deskových her, čtenářský klub, badatelský klub, informatiky a programování, Lego, AJ, hra na flétnu, kroužek šachový, keramický, florbalový, atletika, karate, basketbal, výtvarný, taneční, gymnastika, aktivity v rámci Školního informačního centra, aj.

Jazyky: 1. stupeň AJ; 2. stupeň RJ, AJ, FJ

Vybavení: hřiště s umělým povrchem, dětské hřiště, školní informační centrum s knihovnou, přírodovědná, fyzikální, jazyková, hudební učebna, učebna informatiky, keramická dílna, školní cvičná kuchyňka, dílny, interaktivní tabule, dataprojektory, digitální hnízda ve třídách (počítače, notebooky, tablety), třídy vybavené novým nábytkem, zahrada se skleníkem, netradiční trávení přestávek - stolní tenis, fotbálek, pobyt na zahradě a na hřišti o přestávkávh, aj.

Dále nabízíme: klub předškoláků, úzkou spolupráci s rodiči, pravidelné víkendové akce s rodiči a dětmi, příjemnou a vstřícnou atmosféru školy, individuální přístup k dětem, profesionální tým pedagogů, výjezdy žáků do zahraničí, školy v přírodě, lyžařské kurzy, kurzy plavání, badatelské kurzy aj.

foto_4foto_3Foto5fotografie_1foto2Foto3Foto4
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 17 škol