Základní škola Ostrava–Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace (Fakultní škola Ostravské univerzity)

ZábřehRozšířená výuka cizích jazykůBezbariérový přístupBilingvní výuka

Ředitel/ka: Mgr. Vladimír Durčák

Telefon:  596 746 291, 737 354158

E-mail: skola@zschrjukinova.cz

Web: www.zschrjukinova.cz

Součást školy: ŠD, ŠJ

Zaměření školy: bilingvní vyučování, rozšířena výuka cizích jazyků, nadstandartní vybavení školy (tabletová učebna, 2 PC učebny, interaktivní tabule v každé třídě, odborné učebny, velké množství pomůcek aj.), bezbariérový přístup

ZŠ má třídy s rozšířenou výukou jazyků (vyučuje bilingvně určité předměty, jazykové kroužky v AJ, příprava na jazykové zkoušky, na škole se vyučuje jako 1. jazyk AJ, jako 2. jazyk od 6. třídy RJ nebo NJ, na škole působí rodilí mluvčí).

Zájmové kroužky:  jazykové, technická tvořivost, robotický kr., deskové hry, matematický kroužek, sportovní hry, čtenářský, kroužek vaření, florbal, kruhový trénink, školní klub

Jazyky: 1. stupeň: AJ (od 1. třídy); 2. stupeň: NJ, RJ ; (na ZŠ 2 rodilí mluvčí)

Informace: 1.-4. třída pro žáky se zvýšeným zájmem o školní úspěšnost (nadstandartní vybavení této třídy pomůckami, nejmodernější metody výuky, zkušené a vstřícné pedagožky, nižší počet žáků ve třídě). Od 6. třídy nabízíme třídy s rozšířenou výukou jazyků ; na škole působí předškolní třída (pro žáky 5ti leté a s odkladem) ; školní poradenské pracoviště (školní psycholog, sociální pedagog, školní asistenti), poskytujeme kvalitní péči o žáky s SVP ;  turistické pobyty, ozdravné pobyty, velké množství tradičních akcí -  Drakiáda, Uspávání broučků, Vánoční jarmark, Maškarní ples, Dílny s rodiči, školní projektové dny ; zapojujeme se do mnoha grantových výzev, díky nimž žáci absolvují např. exkurze, besedy, výlety (Praha, Brno, Liberec, Olomouc aj.); pravidelně se naši žáci účastní olympiád, Matematického klokana, vědomostních soutěží v ZOO Ostrava, sportovních soutěží a mnoha kulturních akcí ; škola vydává školní časopis, máme vlastní divadelní soubor

Žáci se zapojují do chodu školy prostřednictvím školního parlamentu, zákonní zástupci mohou být členové Spolku přátel školy ; spolupracujeme s místními školkami a vedeme přípravu pro předškolní žáky.

Projekty a granty: Šablony, Ovoce do škol, Mléko do škol, Obědy zdarma, projekty a granty z Magistrátu města Ostravy (Talentmanagement, Bilingva, Přátelství aj.),  ÚMOb Ostravy-Jihu, Moravskoslezského kraje, SU v Opavě.

Motto: "Nám na Vašich dětech záleží!!!"

Foto4Foto3Foto2Foto1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 17 škol