Základní škola Ostrava–Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace (Fakultní škola Ostravské univerzity)

ZábřehRozšířená výuka cizích jazykůBezbariérový přístupBilingvní výuka

Ředitel/ka: Mgr. Vladimír Durčák

Telefon:  596 746 291, 737 354158

E-mail: skola@zschrjukinova.cz

Web: www.zschrjukinova.cz

Součást školy: ŠD, ŠJ

Zaměření školy: bilingvní vyučování, rozšířena výuka cizích jazyků, nadstandartní vybavení školy (tabletová učebna, 2 PC učebny, interaktivní tabule v každé třídě, odborné učebny, velké množství pomůcek aj.), bezbariérový přístup

ZŠ má třídy s rozšířenou výukou jazyků (vyučuje bilingvně určité předměty, jazykové kroužky v AJ, příprava na jazykové zkoušky, na škole se vyučuje jako 1. jazyk AJ, jako 2. jazyk od 6. třídy RJ nebo NJ, na škole působí rodilí mluvčí).

Zájmové kroužky:  jazykové, technická tvořivost, robotický kr., deskové hry, matematický kroužek, sportovní hry, čtenářský, dramatický a novinářský kroužek, florbal, kruhový trénink, 3 školní kluby

Jazyky: 1. stupeň: AJ; 2. stupeň: NJ, RJ ; (na ZŠ 2 rodilí mluvčí)

Informace: 1. třída pro žáky se zvýšeným zájmem o školní úspěšnost (nadstandartní vybavení této třídy pomůckami, nejmodernější metody výuky, zkušená a vstřícká pedagožka, nižší počet žáků ve třídě). Od 6. třídy nabízíme třídy s rozšířenou výukou jazyků, školní poradenské pracoviště (školní psycholog, sociální pedagog, školní asistenti), poskytujeme kvalitní péči o žáky s SVP. Pořádáme turistické pobyty, ozdravné pobyty, velké množství tradičních akcí -  Drakiáda, Uspávání broučků, Vánoční jarmark, Maškarní ples, Dílny s rodiči, školní projektové dny. Pravidelně se naši žáci účastní olympiád, Matematického klokana, vědomostních soutěží v ZOO Ostrava, sportovních soutěží a mnoha kulturních akcí. Škola vydává školní časopis, máme vlastní divadelní soubor.

Žáci se zapojují do chodu školy prostřednictvím školního parlamentu, zákonní zástupci mohou být členové Spolku přátel školy. Spolupracujeme s místními školkami a vedeme přípravu pro předškolní žáky.

Projekty a granty: Šablony, Ovoce do škol, Mléko do škol, Obědy zdarma, projekty a granty z Magistrátu města Ostravy, ÚMOb Ostravy-Jihu, Moravskoslezského kraje, SU v Opavě.

Motto: Nám na Vašich dětech záleží.

Foto4Foto3Foto2Foto1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 18 škol