Základní škola Ostrava–Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace

ZábřehRozšířená výuka TV - hokejEnviromentální výchova

Ředitel/ka: Mgr. Petr Opletal

Telefon: 555 558 690

E-mail: zsjugo@seznam.cz

           opletal@zsjugoslavska.cz

Web: www.zsjugoslavska.cz

Součást školy:  ŠD, ŠK, ŠJ

Zaměření školy: Interaktivní tabule s dataprojektorem ve všech třídách 1.-5. ročníku a ve všech odborných učebnách 2. stupně, nové odborné učebny fyziky a cizích jazyků, mimoškolní aktivity školního klubu: pravidelné prázdninové tábory na koňské farmě hrazené ze Šablon, ozdravné pobyty v Jeseníkách a v Beskydech, 14ti denní školy v přírodě pro všechny žáky 2.-6. ročníku v Jeseníkách hrazené z Fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším

Zájmové kroužky: keramický kroužek, kroužek sportovních her

Jazyky: 1. stupeň: AJ; 2. stupeň: AJ a od 7. ročníku NJ

Projekty a granty: Šablony III, Ovoce a mléko do škol, Women for Women (obědy zdarma), Rorýsí škola

Foto5Foto4Foto3Foto2Foto1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 17 škol