Školy na jihu Ostravy

MŠ a ZŠ B. Dvorského - Bělský les

Základní údaje o škole

Název školy: Mateřská škola B. Dvorského 1, 700 30 Ostrava – Bělský Les Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace

Specializace

Bezbariérový přístup
Bruslení
Od 2 roku dítěte
Sportovní oddělení
Výuka anglického jazyka

Kontaktní údaje

Telefon: 596 711417 E-mail: ms.dvorskeho@seznam.cz Web: www.skolka.zsdvorskeho.eu

Ředitel školky

Mgr. Miloš Kosík, Ph.D., MBA

Zástupce ředitele školky

Jana Lunkmossová

Bližší informace o škole

Počet tříd: 5 tříd věkově smíšené, 1 třída pro děti mladší tří let (od 2 let)

Kapacita: 168

Provozní doba: 06.00 – 17.00 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 49,- (do 6 let); Kč 55,- (od 7 let)

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 450,-

Zaměření školky: Školní vzdělávací program „Jsi náš kamarád, můžeš si s námi hrát, poznávat svět a sportovat“ je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je zpracován tak, aby dítě mělo možnost vnímat a poznávat svět v jeho přirozených souvislostech.

Jedna třída pro dětí 2-3 roky. Dvě třídy s výukou anglického jazyka formou obsahově a jazykově integrovaného učení CLIL. Jedna třída sportovní od 4 let věku – zaměřená na gymnastiku, atletiku, míčové hry a bruslení (vše pod vedením zkušených trenérů, třikrát týdně)

Jazyky, kroužky: taneční kroužek, judo, angličtina, kroužek pro nadané děti, lyžařský kurz, škola v přírodě, divadelní představení v MŠ, plavání, akce pro děti a rodiče, projektové dny, rozloučení se školáky, karneval, zapojení do projektu „Se Sokolem do života“.

MŠ disponuje zabezpečovacím a kamerovým systémem, 3D hřiště.  Bezbariérový přístup.

Zobrazení školky na mapě