Školy na jihu Ostravy

MŠ Mitušova - Hrabůvka

Základní údaje o škole

Název školy: Mateřská škola Mitušova 6, 700 30 Ostrava – Hrabůvka Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace

Specializace

Logopedická třída

Kontaktní údaje

Telefon: 596 725503, 601 090511 E-mail: info@msmitusova6.cz Web: www.msmitusova6.cz

Ředitel školky

Zástupce ředitele školky

Bc. Petra Sedláčková

Bližší informace o škole

Počet tříd: 5 standardních + 1 logopedická

Kapacita: 134

Provozní doba: 06.00 – 17.00 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 52,- do 6 let; 56,- od 7 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 450,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program „Řeknu Ti pár vět, o tom, jaký je svět….“ – Cíl vychází z přesvědčení, že vzdělávání předškolních dětí je potřeba nejvíce přizpůsobit přirozenému vývoji a životu dítěte. Učit dítě efektivním způsobům, jak uplatňovat svou osobnost, jak žít plnohodnotný život a umožnit mu, aby prožívalo dětství takové, ve kterém se může zdravě rozvíjet. Důležitou součástí je položit základy celoživotního vzdělávání dle možností, zájmů a individuálních potřeb dítěte.

Součástí ŠVP je enviromentální výchova, ekologické projekty: Technika, přírodověda a nadání, přírodovědecká učebna, učebna pro nadané děti, vyvýšené záhony, pěstitelské činnosti, výuka Anglického jazyka metodou CLIL, Projekt „Ekoškola“, Projekt se „Sokolem do života“, Logopedická prevence na všech třídách, projekt podporující zdravé stravování „Skutečně zdravá škola“.

Aktivity, kroužky: keramický, veselé pískání na flétničku, mažoretky, předškoláček, hravá angličtina, Judo Baník Ostrava, Malý řemeslník, Chytré hlavičky, Dobrodružná akvaristika

Zobrazení školky na mapě