Školy na jihu Ostravy

MŠ P. Lumumby 25 - Zábřeh

Základní údaje o škole

Název školy: Mateřská škola P. Lumumby 25, 700 30 Ostrava – Zábřeh Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů, příspěvková organizace

Specializace

Logopedická třída

Kontaktní údaje

Telefon: 555 131 727 E-mail: ms@kosmonautu15.cz Web: www.kosmonautu15.cz

Ředitel školky

Zástupce ředitele školky

Zuzana Stachelová

Bližší informace o škole

Počet tříd: 3 věkově smíšené + 1 logopedická třída

+ 2 třídy pro děti před vstupem do základní školy

Kapacita: 140

Provozní doba: 06.15 – 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 41,- do 6 let; Kč 45,- od 7 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 440,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program „Souznění u lesa“ – cílem je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat, prosazovat svoje názory, je tvořivé a umí vyjádřit své názory a pocity. Dítě vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit, vnímat své okolí, komunikovat s ním a dovedlo zvládat určité úkoly. K tomu vytváříme podnětné vzdělávací prostředí, zajímavé a obsahově bohaté tak, aby se u nás dítě cítělo bezpečně, radostně a spokojeně. Každodenní pestrou nabídkou činností v dětech probouzíme aktivní zájem o poznání a objevování světa. Vytváříme základy kompetencí, důležitých pro celý další vývoj, vzdělávání a celoživotní učení. Všechny aktivity jsou realizovány v souladu s přírodou, se zdravým životním stylem a aktivním postojem k harmonickému prožití života.

Jazyky, kroužky: angličtina, jóga, pěvecký sbor „Bělásek“, kroužek pro nadané děti „Talentíci“, odpolední skupinkové aktivity ve všech třídách: kuchyňka, dílnička, zahrádka

Zobrazení školky na mapě