Školy na jihu Ostravy

MŠ Šponarova - Hrabůvka

Základní údaje o škole

Adresa školy: Šponarova 16, 700 30 Ostrava - Hrabůvka ( zobrazit na mapě ) Název školy: Mateřská škola Šponarova 16, 700 30 Ostrava – Hrabůvka Sídlo ředitelství: Mateřská škola Mitušova 4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Specializace

Enviromentální výchova

Kontaktní údaje

Telefon: 731 152 890 E-mail: ms.sponarova@seznam.cz Web: www.msharmonie.cz

Ředitel školky

Zástupce ředitele školky

Mgr. Martina Čmielová

Bližší informace o škole

Počet tříd: 3 věkově smíšené

Kapacita: 84

Provozní doba: 06.00 – 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 53,- (pro děti od 3-6 let); Kč 55,- (pro děti sedmileté)

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 400,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program s názvem „Jdeme společnou cestou zdraví“ vychází ze dvou základních principů:

I. Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku, společnosti a světa

II. Rozvíjení komunikace a spolupráce.

Snažíme se vytvářet prostředí úcty k druhému člověku, k sobě samému, k přírodě, respektování přirozených potřeb jednotlivce, naslouchání, komunikace a spolupráce. Chceme, aby byli spokojeni, cítili se v pohodě a v bezpečí nejen děti, rodiče, ale i my, zaměstnanci. Hlouběji si uvědomujeme, co pro nás znamená zdraví. Chápeme zdraví nejen jako nepřítomnost nemoci, ale jako pocit pohody duševní, tělesné a sociální. Úzce spolupracujeme s rodiči a společně vytváříme představované prostředí.

Jazyky, kroužky: odpolední „předškoláček“ s rodiči a dětmi

Organizujeme: dopolední i celodenní výlety, odpolední aktivity s rodiči v MŠ i na zahradě naší mateřské školy

Plánujeme: plavecký výcvik, lyžařský kurz, školu v přírodě

Zobrazení školky na mapě