Aktuality

Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení - Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace


Rada městského obvodu Ostrava-Jih  vyhlašuje v souladu s § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele

 Základní školy  a mateřské školy Ostrava–Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele:

 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe dle 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • plná způsobilost k právním úkonům dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.
 • bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb.
 • zdravotní způsobilost dle § 3 odst.1 písm. d) zákona č 563/2004 Sb.
 • znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb.
 • délka praxe dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

Další požadavky:

 • znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů v oblasti školství
 • manažerské, organizační a řídící schopnosti

Písemně zašlete tyto náležitosti:

 • přihlášku (jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, telefon a e-mail, datum a podpis)
 • strukturovaný profesní životopis s údaji o odborných znalostech a dovednostech
 • úředně ověřené kopie dokladů o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost
 • koncepci rozvoje školy (max. 5 stran formátu A4)
 • čestné prohlášení o průběhu všech jednotlivých zaměstnání, vč. časového vymezení
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu činnosti ředitele (ne starší 2 měsíců)
 • čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům
 • úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, pokud bylo absolvováno
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

Uchazeči budou hodnoceni v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., v platném znění, s možností využití doplňkového hodnocení. 

 

Předpokládaný termín nástupu : 01.08.2024

 

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze  přihlášky doručené včas a doložené kompletními výše uvedenými náležitostmi (přihlášku, životopis, čestná prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište).

 

Přihlášku a další náležitosti posílejte do  20.03.2024  včetně na adresu :

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava – Jih, odbor školství a sportu, Horní 3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka.

 

Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení - Mateřská škola Ostrava–Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace


Rada městského obvodu Ostrava-Jih  vyhlašuje v souladu s § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele

 Mateřské školy Ostrava–Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele:

 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe dle 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • plná způsobilost k právním úkonům dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.
 • bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb.
 • zdravotní způsobilost dle § 3 odst.1 písm. d) zákona č 563/2004 Sb.
 • znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb.
 • délka praxe dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

Další požadavky:

 • znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů v oblasti školství
 • manažerské, organizační a řídící schopnosti

Písemně zašlete tyto náležitosti:

 • přihlášku (jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, telefon a e-mail, datum a podpis)
 • strukturovaný profesní životopis s údaji o odborných znalostech a dovednostech
 • úředně ověřené kopie dokladů o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost
 • koncepci rozvoje školy (max. 5 stran formátu A4)
 • čestné prohlášení o průběhu všech jednotlivých zaměstnání, vč. časového vymezení
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu činnosti ředitele (ne starší 2 měsíců)
 • čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům
 • úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, pokud bylo absolvováno
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

Uchazeči budou hodnoceni v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., v platném znění, s možností využití doplňkového hodnocení. 

 

Předpokládaný termín nástupu :  01.08.2024

 

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze  přihlášky doručené včas a doložené kompletními výše uvedenými náležitostmi (přihlášku, životopis, čestná prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište).

 

Přihlášku a další náležitosti posílejte do 20.03.2024 včetně na adresu :

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih, odbor školství a sportu, Horní 3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka.

 

Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení - Mateřská škola Ostrava–Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace


Rada městského obvodu Ostrava-Jih  vyhlašuje v souladu s § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele

 Mateřské školy Ostrava–Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace

 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele:

 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe dle 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • plná způsobilost k právním úkonům dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.
 • bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb.
 • zdravotní způsobilost dle § 3 odst.1 písm. d) zákona č 563/2004 Sb.
 • znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb.
 • délka praxe dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

Další požadavky:

 • znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů v oblasti školství
 • manažerské, organizační a řídící schopnosti

Písemně zašlete tyto náležitosti:

 • přihlášku (jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, telefon a e-mail, datum a podpis)
 • strukturovaný profesní životopis s údaji o odborných znalostech a dovednostech
 • úředně ověřené kopie dokladů o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost
 • koncepci rozvoje školy (max. 5 stran formátu A4)
 • čestné prohlášení o průběhu všech jednotlivých zaměstnání, vč. časového vymezení
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu činnosti ředitele (ne starší 2 měsíců)
 • čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům
 • úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, pokud bylo absolvováno
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

Uchazeči budou hodnoceni v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., v platném znění, s možností využití doplňkového hodnocení. 

 

Předpokládaný termín nástupu :  01.08.2024

 

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze  přihlášky doručené včas a doložené kompletními výše uvedenými náležitostmi (přihlášku, životopis, čestná prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište).

 

Přihlášku a další náležitosti posílejte do 20.03.2024 včetně na adresu :

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih, odbor školství a sportu, Horní 3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka.

 

Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení - Základní škola Ostrava–Hrabůvka, Provaznická 64


Rada městského obvodu Ostrava-Jih  vyhlašuje v souladu s § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele

 Základní školy  Ostrava–Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvkové organizace

 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele:

 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe dle 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • plná způsobilost k právním úkonům dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.
 • bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb.
 • zdravotní způsobilost dle § 3 odst.1 písm. d) zákona č 563/2004 Sb.
 • znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb.
 • délka praxe dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

Další požadavky:

 • znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů v oblasti školství
 • manažerské, organizační a řídící schopnosti

Písemně zašlete tyto náležitosti:

 • přihlášku (jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, telefon a e-mail, datum a podpis)
 • strukturovaný profesní životopis s údaji o odborných znalostech a dovednostech
 • úředně ověřené kopie dokladů o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost
 • koncepci rozvoje školy (max. 5 stran formátu A4)
 • čestné prohlášení o průběhu všech jednotlivých zaměstnání, vč. časového vymezení
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu činnosti ředitele (ne starší 2 měsíců)
 • čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům
 • úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, pokud bylo absolvováno
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

Uchazeči budou hodnoceni v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., v platném znění, s možností využití doplňkového hodnocení. 

 

Předpokládaný termín nástupu : 01.08.2024

 

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze  přihlášky doručené včas a doložené kompletními výše uvedenými náležitostmi (přihlášku, životopis, čestná prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište).

 

Přihlášku a další náležitosti posílejte do  20.03.2024  včetně na adresu :

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava – Jih, odbor školství a sportu, Horní 3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka.

 

Projekt Corrency


Od 2.1.2024 byla zahájena registrace do projektu CORRENCY. Jedná se o projekt na podporu volnočasových aktivit či kroužků pro děti s podporou městského obvodu Ostrava-Jih. Bližší informace se můžete dozvědět na webových stránkách: 

https://ovajih.corrency.cz/deti/

 

Nabídka solné jeskyně pro mateřské školky a družiny při základní škole


Parlament mládeže Ostrava-Jih


 

Vážení ředitelé, vážení žáci,

oslovujeme Vás při příležitosti vzniku Parlamentu mládeže Ostrava-Jih, do kterého bychom rádi pozvali všechny žáky, kterým není lhostejné jejich okolí.

Jak již v minulém školním roce bylo avizováno, tak od letošního roku vznikají mládežnické organizace ve 4 městských částech. Konkrétně se jedná o Porubu, Jih, Slezskou Ostravu a Mariánské Hory a Hulváky. Prostřednictvím této iniciativy chceme zapojit žáky ZŠ a další mladé lidi do aktivního veřejného života, dát prostor ke sdílení příkladů dobré praxe mezi školami a posílit motivaci žáků k aktivnímu občanství. Členové mládežnických organizací jednotlivých městských obvodů budou mít příležitost komunikovat s osobami s rozhodovací pravomocí, tvořit projekty pro ostatní žáky, podílet se na rozvoji Ostravy a jejich městských částí, cestovat a navštěvovat vzdělávací projekty u nás i v zahraničí. Parlament mládeže Ostrava-Jih bude zřízen při SVČ Korunka za finanční podpory Městského obvodu Ostrava-Jih.

Níže Vám posíláme podstatné informace ohledně vznikají mládežnické organizace:

Kdy a kde se bude parlament scházet?
Parlament mládeže Ostrava-Jih se bude scházet pravidelně od října každou středu v čase od 15:00 do 17:00 v prostorách Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih na adrese Horní 791/3. Setkání budou probíhat pod vedením koordinátora parlamentu, kterým je pedagog SVČ Korunka.

Pro koho je parlament určen?
Pro žáky 6. třídy a starší.

Musí to být žáci navštěvující žákovský parlament?
Nemusí, chceme dát příležitost všem mladým lidem. Nabídněte tuto příležitost všem žákům 2. stupně ZŠ. Budeme rádi, když se zapojí i školy, které žákovský parlament nemají.

Kolik to bude stát?
Jednotliví žáci a jejich rodiče nebudou muset platit žádný členský příspěvek. Zápisné v mládežnické organizaci uhradí Městský obvod Ostrava-Jih.

Kolik žáků z jedné školy může navštěvovat parlament?
Počet žáků není omezen, chceme dát příležitost všem žákům. Moc bychom si přáli, aby každá škola měla alespoň 1 zástupce v mládežnické organizaci.

Co když se mi v parlamentu nebude líbit?
Uděláme vše proto, aby to tak nebylo. Kdyby náhodou došlo k takové situaci, tak není problém kdykoliv své členství ukončit. Je možné na první setkání přijít nezávazně jako pozorovatel.

Jak se můžu přihlásit?
Jednoduše e-mailem na predseda@pdmmo.cz. Přihlášky je možné posílat jednotlivě, ale i hromadně za školu. Na prvním setkání pak dostane každý žák papírovou přihlášku, kterou přinesou vyplněnou na další setkání.
K přihlášení jednotlivců je možné využít i registrační formulář: https://forms.gle/8Gy6EuqB7wojdjU18 

Mohu se do parlamentu i později?
Ano, nábor členů probíhá v průběhu celého školního roku.

Může setkání navštěvovat i koordinátor žákovského parlamentu školy?
Ano, může, není to však nutné. V průběhu setkání parlamentu bude přítomný pedagogický dozor z SVČ Korunka a děti jsou vedeni přímo jako členové zájmového útvaru/kroužku.

Je možnost být členem Parlamentu mládeže města Ostravy a zároveň Parlamentu mládeže Ostrava-Jih?
Ano, členství se vzájemně nevylučuje.

Prosíme o šíření a nábor členů na školách. Moc si spolupráce vážíme a těšíme se na další společně zrealizované aktivity, chystáme jich pro Vás mnoho.

V případě nejasností a dotazů se na mne neváhejte kdykoliv obrátit.

 

 

OSTRAVSKÉ DĚTI OBJEVUJÍ KOUZLO VČELÍHO SVĚTA


Ostrava letos podpořila smysluplné aktivity, které dětem přiblíží život a chov včel.

Dokonce dvě ostravské základní školy ve svých včelařských kroužcích dětem nabízí možnost detailního poznání života včel, neboť si opatřily vlastní včelstva. 

Ostravské děti objevují kouzlo včelího světa

Školou povinní včelaři si nový kroužek oblíbili. Foto: ZŠ Ostrava, Generála Píky 13A.

Lektoři děti učí, jak se o včely starat, aby prosperovaly, děti se přímo v kroužku dozví, jak se stáčí med i další související zákonitosti života včel. Město tento praktický způsob ekologické výchovy financovalo prostředky Fondu životního prostředí, současně byl také podpořen osvětový projekt Včela – cesta do včelího města, který již absolvovaly stovky návštěvníků.

Užitečnost včel je zřejmá a nezpochybnitelná. Zmíněné aktivity vedou naše nejmenší k přírodě. Prospěšná a pracovitá včela může děti inspirovat a nasměrovat k objevování zákonitostí přírody a následně i k její ochraně. Ti, kterým zkušení včelaři v praxi ukáží cestu k této prospěšné zálibě, se mohou včelařství věnovat i v dospělosti. Včelí populace je pro ekosystém nezastupitelná, a tento konkrétní způsob ekologické výchovy v našich školách si zaslouží velké poděkování i podporu,“ konstatoval Aleš Boháč, náměstek primátora.

Navštěvovat včelařský kroužek mohou děti Základní školy Ostrava, Generála Píky 13A, která se může pochlubit i titulem Ekoškola. Škola pořídila základní vybavení pro chov včel, včelařský kroužek je u žáků populární, účastní se jej žáci prvního stupně a vloni již děti dokonce sledovaly, jak se stáčí med. Malé „včelaře“ vede zkušená lektorka, včelařství je jejím velkým koníčkem. V rámci projektu „Včely jsou naše budoucnost“ bude kroužek dovybaven proskleným pozorovacím úlem, aby malí včelaři viděli, jak včely žijí. Navýšen bude počet včelstev a škola díky podpoře pořídí i další vybavení pro včelařský kroužek. „Chovu včel prospívá druhová různost stromů, keřů a květin, Ostrava se v poslední době stala zelenou, což je pro včely ideální,“ konstatuje ředitel školy Jan Veselý a dodává: „Kroužek je velmi oblíbený, poznatky chovu včel využíváme i při další výuce a sdíleli jsme je i s mateřskou školou, která se přišla na včelky také podívat.

Druhou ostravskou školou, která svým dětem nabídla včelařský kroužek, je Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20. I zde vedou včelařský kroužek zkušení včelaři, město podpořilo pořízení pomůcek a vybavení. A také tady už děti viděly, jak se stáčí med, dozvěděly se, co tomuto procesu v přírodě předchází a jak se o včely starat.

A život včel přibližuje rovněž interaktivní projekt Včela – cesta do včelího města, který Ostrava podpořila. Malí i velcí mohou navštívit vzdělávací akci, která hravou formou nabízí pohled na organismus včelstva v labyrintu včelího úlu. Návštěvníci výstavy mohou zamířit do včelího kina, luční kavárny či objevit kouzlo včelí houpačky, projít dřevěným labyrintem, hledat v úlu vetřelce, vyčistit včelí komnatu či připravit pyl ke krmení včelích miminek. K dispozici jsou pracovní listy, včelí omalovánky nebo edukativní nadrozměrné karty v podobě včelích pláství. Výstava je otevřena do konce prázdnin a zájemci ji naleznou v galerii Dvorana na náměstí Dr. E. Beneše v Ostravě, víc k akci viz https://1url.cz/Vuu52.

DĚTI OHROŽENÉ CHUDOBOU DOSTANOU PŘÍŠTÍ ROK JÍDLO VE ŠKOLE ZDARMA


Mateřské, základní a střední školy mohou pro příští školní rok požádat o dotaci na bezplatné stravování dětí z chudých rodin. Na základě výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí vyhlásil Moravskoslezský kraj dotační program na období prvního pololetí školního roku 2023/2024, který pomůže zajistit bezplatné stravování ve školách pro děti z rodin v nepříznivé sociální situaci a zlepšit tak podmínky pro řádný průběh jejich školní docházky.

Podmínky dotačního programu jsou zveřejněny na webu Moravskoslezského kraje. Žádosti mohou školy podávat od 10. do 21. července. Na rozdíl od minulých let je tento program upraven a rozšířen, do projektů škol mohou být zařazeny děti z mateřských a žáci ze základních a středních škol ve věku od 2 do 26 let na základě příjmové a sociální situace rodin.

„Poskytování stravy ve školách určitým skupinám žáků se setkalo s velkým ohlasem rodičů, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci. K projektu se hlásíme hlavně kvůli tomu, abychom pomohli tuto situaci zmírnit. Je to potřeba. Zároveň je ovšem nutné říct, že program tak, jak je nastaven, je zbytečně složitý a administrativně náročný jak pro kraje, tak i pro samotné školy. Navyšování administrativy ve školách je v přímém rozporu se strategii vzdělávací politiky 2030+, na což jsme jako školská komise Asociace krajů ČR upozorňovali Ministerstvo práce a sociálních věcí, bohužel neúspěšně. Opravdu není možné donekonečna přehazovat veškerý byrokratický balast, který nesouvisí s pedagogickým procesem, na školy,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny.

Dodal, že během šesti let bylo na obědy ve školách vyplaceno zhruba 55 milionů korun. V letošním školním roce 2022/2023 využilo v rámci Moravskoslezského kraje obědy ve školách a školkách přibližně 3 tisíce dětí.

 

Obědy do škol I (2017/2018)

Finální čísla

2.126 dětí

8.320.813,20 Kč celkový rozpočet projektu

77 partnerů

Obědy do škol II (2018/2019)

Finální čísla

1.887 dětí

7.942.274,55 Kč celkový rozpočet projektu

91 partnerů

Obědy do škol III (2019/2020)

Finální čísla

2.490 dětí

7.099.063,13 Kč celkový rozpočet projektu

105 partnerů

Obědy do škol IV (2020/2021)

Finální čísla

2.800 dětí

6.986.294,70 Kč celkový rozpočet projektu

107 partnerů

Obědy do škol V (2021/2022)

Finální čísla

cca 2.711 dětí

10.741.063,62 Kč celkový rozpočet projektu

108 partnerů

Obědy do škol V – pokračování (2022/2023)

Žádost/odhady partnerů

3.117 dětí

21.405.730,50 Kč celkový rozpočet projektu

126 partnerů

 

ZE DVOU ŠKOL BUDE JEDNA ZŠ KOSMONAUTŮ


Nový školní subjekt bude moci v budoucnu efektivněji využívat výukových prostor škol, rozšíří se nabídka vzdělání i volnočasových kroužků a dosáhne na více dotací. To jsou hlavní důvody, proč zastupitelé na dnešním jednání schválili sloučení dosavadních ZŠ Kosmonautů 13 a ZŠ Kosmonautů 15 v Zábřehu pod nový subjekt s názvem ZŠ Kosmonautů. 

Uvedené školy dlouhodobě působí v jednom stavebně propojeném objektu, společně užívají tělocvičny, jídelnu a venkNový školní subjekt bude moci v budoucnu efektivněji využívat výukových prostor škol, rozšíří se nabídka vzdělání i volnočasových kroužků a dosáhne na více dotací. To jsou hlavní důvody, proč zastupitelé na dnešním jednání schválili sloučení dosavadních ZŠ Kosmonautů 13 a ZŠ Kosmonautů 15 v Zábřehu pod nový subjekt s názvem ZŠ Kosmonautů.ovní sportoviště. Díky sloučení se zjednoduší a zkvalitní také komunikace ohledně využití školního zázemí pro sportovní klub FC Ostrava-Jih, který na škole také působí. Pro žáky, jejich rodiče a učitele se sloučením nic zásadního nezmění. Současné třídy i metody výuky zůstanou zachovány, stejně jako smlouvy s pedagogy. Budoucí prvňáčci se při dubnových zápisech pro školní rok 2023/2024  zapsali s vědomím, že bude jednáno o možném sloučení obou škol do jednoho subjektu.

S návrhem sloučení byli od března 2023 postupně seznamováni zástupci vedení, školské rady i rodičů obou dotčených škol, sloučení bylo rovněž konzultováno se zástupci zřizovatele, kterým je městský obvod Ostrava-Jih.

Návrh zastupitelé městského obvodu Ostrava-Jih na zasedání 15. 6. 2023  projednali a po diskuzi s přítomnými zástupci škol a rodičů jednohlasně odsouhlasili sloučení obou škol a vznik nového subjektu ZŠ Kosmonautů k 1. 1. 2024.  Vedením sloučené školy pověřil zřizovatel, městský obvod Ostrava-Jih, dosavadního ředitele ZŠ Kosmonautů 15 Mgr. Marka Pabjana. V minulosti městský obvod Ostrava-Jih obdobně postupoval u ZŠ Mitušova 8 a ZŠ Mitušova 16, a také u ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové a ZŠ Klegova 27. Areál bývalé ZŠ Mitušova 8 v současnosti slouží k provozu Neurocentra Arcada a Speciální školy Diakonie ČCE školy pro děti s kombinovanými vadami.

 

Atletické přebory základních škol 2023


Třináct základních škol se zapojilo do atletických přeborů, které se včera konaly v Atletické hale města Ostravy. Soutěžící se museli popasovat se šesti disciplínami, konkrétně se skokem dalekým; během na 60 metrů; vrhem koulí; během na 600 metrů (žákyně), respektive 800 metrů (žáci); skokem vysokým a smíšenou štafetou 4 x 200 metrů. Mezi osmáky zvítězila ZŠ Bohumíra Dvorského, na druhém místě se umístila ZŠ Provaznická a třetí skončili mladí sportovci ze ZŠ Šilheřovice. Mezi deváťáky si nejlépe vedla ZŠ Lukášové a Klegova, stříbrnou příčku obsadili chlapci a dívky ze ZŠ Bohumíra Dvorského a na bronzový stupínek vystoupali žáci a žákyně ze ZŠ Březinova. Medaile nejlepším předávali radní Martina Jarošková, Radim Ivan a Jiří Stráník. „Jsme rádi, že se atletické přebory těší stále větší oblibě. Letos se přihlásil rekordní počet škol. Byly vidět opravdu parádní výkony, mnozí účastníci překonali své osobní rekordy. Navíc věříme, že právě díky takovýmto akcím přilákáme k pravidelnému sportování více školáků,“ uvedl místostarosta Radim Ivan, v jehož gesci je také školství a sport.

PŘEDŠKOLÁCI OBJEVOVALI KOUZLO SPORTU


Městský obvod Ostrava-Jih ve spolupráci s atletickým klu­bem SSK Vítkovice zorganizoval 29. března 2023 druhý ročník Pohybového festivalu mateřských škol. Jde o jedinečný projekt nejen v Ostravě, který už v mateřinkách zapaluje u dětí vášeň pro sport. Akce se konala v Atletické hale města Ostravy a zapojili se do ní předškoláci z 27 mateřských škol z Jihu. Každou školku reprezen­tovalo jedno družstvo složené ze tří chlapců a tří dívek.

Děti soutěžily ve čtyřech dis­ciplínách: skok z místa, běh na 50 metrů, hod kilogramovým míčkem a smíšené štafetě na 6 × 50 metrů.

Nejlépe si vedlo družstvo z MŠ Alberta Kučery z Hrabůvky, na druhém místě skončila MŠ Mitušova 6 z Hrabůvky a bronzovou pozici obsadila MŠ P. Lumumby ze Zábřehu.

Jsem rád, že se takové akce v našem obvodě konají. Kromě této, která byla zaměřena na atletické disciplíny, se už pro nejmenší uskutečnily projekty zaměřené na rozvoj florbalu a házené. Každá taková akce přispívá k tomu, aby děti opět začaly masivně sportovat, což považuji za důležité,“ uvedl místostarosta Radim Ivan.

Nabídka pro školy 2022/2023


Kultura Jih nabízí akce pro děti i žáky škol.

Kompletní nabídka na https://www.kulturajih.cz/cz/kultura/pro-skoly/ .  

Nová pobočka knihovny


Knihovna města Ostravy zřídila novou pobočku v městské části Ostrava-Zábřeh, ul. V Zálomu 2948/1.

 tel.: 599 522 360

e-mailvzalomu@kmo.cz 

httphttps://www.kmo.cz/pobocky/v-zalomu/

Інтеграція та навчання українських дітей - Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí


Методична підтримка від Чеської шкільної інспекції ...paзoм з чеськими дімьми!

...společně s dětmi českými!

інфромація: ZDE

Informace: ZDE

www.csicr.cz

HŘIŠTĚ OTEVŘENÁ VEŘEJNOSTI a DĚTSKÁ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ


Hřiště otevřená veřejnosti v areálech ZŠ a MŠ.

Projekty "Hřišť otevřených veřejnosti" jsou financovány z rozpočtu statutárního města Ostravy. Seznam najdete zde.

Dětská dopravní hřiště na území Ostrava-Jih.

Seznam veřejně přístupných dopravních hřišť najdete zde.

 

ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27

Fotbal

ZŠ  a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

Hřiště MŠ P. Lumumby 25 pro nejmenší

ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2

Fotbal

ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12

Víceúčelové hřiště, krosová dráha, běžecké dráhy, pink-ponkové stoly.

ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64

Míčové hry, lehká atletika, hry na pískovišti a průlezkách.

ZŠ a MŠ Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33

Adresa: Šeříkova 682/33, 700 30 Ostrava

ZŠ  a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52

Fotbal, basketbal, tenis, odbíjená, skok do dálky. Adresa: Březinova 52, 700 30 Ostrava-Zábřeh

ZŠ  a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100

Atletika, fotbal, volejbal, basketbal, házená a vybíjená. Adresa: Horymírova 100, 700 30 Ostrava-Zábřeh

ZŠ Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23

Víceúčelové hřiště -  hokej, fotbal, atletika. Adresa: Jugoslávská 23, 700 30 Ostrava-Zábřeh

ZŠ  a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16

Fotbal a basketbal.

 

DĚTSKÁ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ NA ÚZEMÍ OSTRAVA-JIH

MŠ F. Formana 13, Ostrava-Dubina

Dopravní hřiště v areálu MŠ na ulici F. Formana 13/251, Ostrava-Dubina.

ZŠ  a MŠ A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka

Dopravní hřiště, dopravní výchova v areálu ZŠ na ulici A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka.

ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové, Ostrava-Hrabůvka

Dopravní hřiště v areálu MŠ na ulici Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka

ZŠ a MŠ Šeříkova 33, Ostrava-Výškovice

Dopravní hřiště se nachází v areálu MŠ na ulici Předškolní 1, Ostrava-Výškovice

Volné prostory k pronájmu v tělocvičnách ZŠ Ostrava-Jih


Přehled ZŠ působících v městském obvodu Ostrava-Jih obsahující volné časové prostory v tělocvičnách pro možné budoucí nájemce včetně telefonních kontaktů na základní školy:

Celkem záznamů: 17