Aktuality

Zápis dětí do mateřských škol Městského obvodu Ostrava-Jih pro školní rok 2023/24


Zápis dětí do mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, pro školní rok 2023/2024, proběhne ve dnech

od 3. do 4. května 2023

v jednotlivých mateřských školách. Registrace žádostí k přijetí k předškolnímu vzdělávání bude zahájena od 20. 4. 2023 přes portál předškolního vzdělávání. Zákonný zástupce vyplní na internetu přihlášku pro příslušnou mateřskou školu a ve dnech zápisu se dostaví s vytištěnou přihláškou a potvrzením od lékaře do vybrané mateřské školy. Více na www: https://ms.ostrava.cz/

V případě, že zákonný zástupce nemá možnost vyplnění přihlášky elektronicky, dostaví se do příslušné mateřské školy, kde mu bude poskytnuta přihláška v listinné podobě. Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti ve věku od tří do šesti let, o přijetí dítěte rozhoduje ředitel mateřské školy. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhnou pátého roku věku ke dni 31. srpna 2023. Rodiče jsou povinni zapsat své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, neučiní-li tak, dopustí se přestupku, za který jim může být vyměřena pokuta až 5 tisíc korun. Počet přijatých dětí podléhá stanovené kapacitě mateřské školy. Školským obvodem mateřských škol, zřízených rozhodnutím zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih je území statutárního města Ostravy.

Prázdninový provoz MŠ v červenci a v srpnu 2023


Rodiče, kteří by chtěli o prázdninách dát své dítě do mateřské školy, se nemusejí obávat, že na Jihu budou předškolní zařízení zavřená. Městský obvod zajistil, že v každém měsíci zůstane v provozu téměř polovina z 29 škol - v červenci bude mít otevřeno 12 mateřinek, v srpnu pak 13.

Konkrétní termíny najdete  ZDE

 

 

Termíny zápisů do 1.tříd pro školní rok 2023/2024


Vážení rodiče předškoláků, jelikož se blíží termíny zápisu dětí do 1. tříd, zveřejňujeme přehled základních škol zřizovaných Městským obvodem Ostrava – Jih a zároveň základní informace o zápisu. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky podle  § 36 odst.4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy základní školy je možné doručit následujícími způsoby:

− do datové schránky školy,

e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

osobním podáním ve škole.

Pokud budete žádost podávat prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, abyste ji do 5 dnů potvrdili, jinak se k žádosti nepřihlíží.

 K zápisu si vezměte s sebou :  občanský průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení  jeho trvalého pobytu 

  • občanský průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení  jeho trvalého pobytu 
  • v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí
  • v případě, že bude zákonný zástupce žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud zákonný zástupce nedoloží u zápisu oba posudky, bude vyzván, aby takto učinil nejpozději do 30.4.2023)
  • u dítěte, které dovrší 6-ti let v období září – prosinec 2023, je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
  • u dítěte, které dovrší 6-ti let v období leden-červen 2024, je podmínkou přijetí  vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře 

Přehled škol a termíny zápisu :

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 20, příspěvková organizace

3.4.2023         od  12:00  do  18:00

4.4.2023         od  12:00  do  17:00

více informací na:  www.zsakucery.cz

 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace

3.4.2023        od  13:00  do  18:00

4.4.2023        od  13:00  do  17:00

více informací na: www.zskrestova.cz

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace

4.4.2023        od  12:00  do  18:00

5.4.2023        od  12:00  do  17:00

více informací na: www.zsmitusova16.cz

Základní škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova,  Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

3.4.2023        od  13:00  do  18:00

4.4.2023        od  13:00  do  17:00

více informací na: www.zslukasove.cz

Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace   

 4.4.2023        od  13:00  do  18:00

5.4.2023        od  13:00  do  17:00

více informací na: www.zsprovaznicka.cz

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V.Košaře 6, příspěvková organizace

3.4.2023        od  12:00  do  18:00

4.4.2023        od  12:00  do  17:00

více informací na: www.kosare.cz

Základní škola Ostrava-Dubina, F.Formana 45, příspěvková organizace

4.4.2023        od  12:00  do  18:00

5.4.2023        od  12:00  do  17:00

více informací na: www.zsformana.cz

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1, příspěvková organizace

 3.4.2023       od  13:00  do  18:00

4.4.2023       od  13:00  do  17:00

více informací na: www.zsdvorskeho.eu

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace

4.4.2023       od  12:00  do  18:00

5.4.2023       od  12:00  do  17:00

více informací na: www.kosmonautu15.cz

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

 3.4.2023         od  8:00  do  18:00

4.4.2023         od  8:00  do  18:00

více informací na: www.zskosmonautu13.cz

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace

4.4.2023        od  12:00  do  18:00

5.4.2023        od  12:00  do  17:00

více informací na: www.zs-brezinova.cz

Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace

 3.4.2023        od  12:00  do  18:00

4.4.2023        od  13:00  do  17:00

více informací na: www.zschrjukinova.cz

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace

3.4.2023        od  13:00  do  18:00

4.4.2023        od  13:00  do  17:00

více informací na : www.skolavolgogradska.cz

Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace

4.4.2023        od  13:00  do  18:00

5.4.2023        od  13:00  do  17:00

více informací na : www.zsjugoslavska.cz

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace

4.4.2023        od  13:00  do  18:00  

5.4.2023        od  13:00  do  17:00  

více informací na : www.zshorymirova.cz

Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace

 3.4.2023        od  13:00  do  18:00

4.4.2023        od  14:00  do  17:00

více informací na : www.zs-srbska.cz

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace

4.4.2023       od  13:00  do  18:00

5.4.2023       od  13:00  do  17:00

více informací na : www.zsserikova.cz

 

 

Nabídka pro školy 2022/2023


Kultura Jih nabízí akce pro děti i žáky škol.

Kompletní nabídka na https://www.kulturajih.cz/cz/kultura/pro-skoly/ .  

Nová pobočka knihovny


Knihovna města Ostravy zřídila novou pobočku v městské části Ostrava-Zábřeh, ul. V Zálomu 2948/1.

 tel.: 599 522 360

e-mailvzalomu@kmo.cz 

httphttps://www.kmo.cz/pobocky/v-zalomu/

Інтеграція та навчання українських дітей - Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí


Методична підтримка від Чеської шкільної інспекції ...paзoм з чеськими дімьми!

...společně s dětmi českými!

інфромація: ZDE

Informace: ZDE

www.csicr.cz

HŘIŠTĚ OTEVŘENÁ VEŘEJNOSTI a DĚTSKÁ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ


Hřiště otevřená veřejnosti v areálech ZŠ a MŠ.

Projekty "Hřišť otevřených veřejnosti" jsou financovány z rozpočtu statutárního města Ostravy. Seznam najdete zde.

Dětská dopravní hřiště na území Ostrava-Jih.

Seznam veřejně přístupných dopravních hřišť najdete zde.

 

ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27

Fotbal

ZŠ  a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

Hřiště MŠ P. Lumumby 25 pro nejmenší

ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2

Fotbal

ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12

Víceúčelové hřiště, krosová dráha, běžecké dráhy, pink-ponkové stoly.

ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64

Míčové hry, lehká atletika, hry na pískovišti a průlezkách.

ZŠ a MŠ Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33

Adresa: Šeříkova 682/33, 700 30 Ostrava

ZŠ  a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52

Fotbal, basketbal, tenis, odbíjená, skok do dálky. Adresa: Březinova 52, 700 30 Ostrava-Zábřeh

ZŠ  a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100

Atletika, fotbal, volejbal, basketbal, házená a vybíjená. Adresa: Horymírova 100, 700 30 Ostrava-Zábřeh

ZŠ Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23

Víceúčelové hřiště -  hokej, fotbal, atletika. Adresa: Jugoslávská 23, 700 30 Ostrava-Zábřeh

ZŠ  a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16

Fotbal a basketbal.

 

DĚTSKÁ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ NA ÚZEMÍ OSTRAVA-JIH

MŠ F. Formana 13, Ostrava-Dubina

Dopravní hřiště v areálu MŠ na ulici F. Formana 13/251, Ostrava-Dubina.

ZŠ  a MŠ A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka

Dopravní hřiště, dopravní výchova v areálu ZŠ na ulici A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka.

ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové, Ostrava-Hrabůvka

Dopravní hřiště v areálu MŠ na ulici Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka

ZŠ a MŠ Šeříkova 33, Ostrava-Výškovice

Dopravní hřiště se nachází v areálu MŠ na ulici Předškolní 1, Ostrava-Výškovice

Volné prostory k pronájmu v tělocvičnách ZŠ Ostrava-Jih


Přehled ZŠ působících v městském obvodu Ostrava-Jih obsahující volné časové prostory v tělocvičnách pro možné budoucí nájemce včetně telefonních kontaktů na základní školy:

Celkem záznamů: 8