Aktuality

Jděte pěšky do školy a vyhrajte


Již 6. rok proběhne celostátní výzva Pěšky do školy. Cílem výzvy je zvýšit počet dětí, které se pravidelně dopravují do školy pěšky, na kole či koloběžce nebo veřejnou dopravou a snížit dopravní zátěž před školami i celkový podíl individuální automobilové dopravy.

Výzva Pěšky do školy proběhne v rámci Evropského týdne mobility 16.–22. 9.2022. Přihlásit se mohou celé školy, jednotlivé třídy nebo týmy přátel či sousedů.

Součástí výzvy je soutěž, kdy zapojené školy i rodičovské týmy mají šanci vyhrát stojan na koloběžky nebo sportovní vybavení od firmy LIDL ČR. Počet hlavních cen je bohužel omezený a vyhrát může jen několik tříd.

Počet zapojených škol rok od roku stoupá, letos je přihlášeno již více než 250 škol. Mezi nimi je i 5 škol z Ostravy-Jih. Konkrétně ZŠ E. Lukášové a Klegova, ZŠ Horymírova, ZŠ Košaře, ZŠ a MŠ Ostrava – Bělský les, B. Dvorského a ZŠ Ostrava-Vyskovice, Srbská.

Bližší informace najdete na https://peskymestem.cz/

Nabídka pro školy 2022/2023


Kultura Jih nabízí akce pro děti i žáky škol.

Kompletní nabídka na https://www.kulturajih.cz/cz/kultura/pro-skoly/ .  

Nová pobočka knihovny


Knihovna města Ostravy zřídila novou pobočku v městské části Ostrava-Zábřeh, ul. V Zálomu 2948/1.

 tel.: 599 522 360

e-mailvzalomu@kmo.cz 

httphttps://www.kmo.cz/pobocky/v-zalomu/

Prázdniny na Jihu zdarma


Leták ZDE

Zápis pro děti cizinců


Zápis pro děti cizinců dle zák. č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace k přijímání ke vzdělávání do mateřských škol a základních škol je stanoven na 6.6. a 7.6.2022 od 8.00 do 16.00 hod. na jednotlivých pracovištích základních škol a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih.

Pozor: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace bude mít zápis ve dnech 8.6.-9.6., více na https://kosmonautu15.cz/zapis-pro-ukrajinske-deti/

 

MŠ i ZŠ se postaraly o velikonoční výzdobu náměstí


Náměstí Ostrava-Jih se rozzářilo rozkvetlými stromky zlatic ozdobenými velikonočními vajíčky, zajíčky, kuřátky, ptáčky i stužkami. Postaralo se o to 29 mateřských škol a 17 základních škol obvodu. A jejich výzdoba se stala malou senzací mezi obyvateli.

Jarní obrázky zdobí chodby ÚMOb Ostrava-Jih


Obrázky s jarní tématikou jsou umístěné na chodbě odboru školství a kultury a v průchodím koridoru do budovy C.

 

Інтеграція та навчання українських дітей - Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí


Методична підтримка від Чеської шкільної інспекції ...paзoм з чеськими дімьми!

...společně s dětmi českými!

інфромація: ZDE

Informace: ZDE

www.csicr.cz

Nabídka volnočasových aktivit v obvodu Ostrava-Jih pro ukrajinské rodiny


Nabídka volnočasových aktivit v obvodu Ostrava-Jih / Пропозиція дозвілля в районі Острава-Південь:

інфромація/Informace: ZDE

Dále je možno využít nabídku volnočasových aktivit pro ukrajinské rodiny v celém obvodu Ostrava: https://fajnovysport.cz/ostrava-pro-ukrajinu/

 

ЩО РОБИТИ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ В СИСТЕМУ ОСВІТИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ


- відповідно до правового статусу станом на 21, березня 2022

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ТІЛЬКИ ПРИЇХАЛИ З ДІТЬМИ ДО ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ?

КУДИ ЗАПИСАТИ СВОЮ ДИТИНУ ?

інфромація: ZDE

Informace: ZDE

https://www.edu.cz/ukrajina/

DALŠÍ PODPŮRNÝ MATERIÁL K LEX UKRAJINA
V návaznosti na materiály zaslané k Lex Ukrajina dne 21. 3. 2022 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zasílá další podpůrný materiál, resp. leták, pro rodiče k začleňování jejich dětí do vzdělávacího systému České republiky.

Materiál ve stručnosti popisuje
• co má rodič přijíždějící do České republiky v prvních dnech s dětmi dělat (adaptace, nástup do české školy)
• charakteristiku jednotlivých stupňů českého vzdělávacího systému
• základní informace, postupy a termíny pro přijetí dítěte do jednotlivých stupňů vzdělávání
Pro lepší komunikaci s rodiči byl leták připraven jak v české, tak ukrajinské mutaci.
MŠMT, 24. 3. 2022

Termíny zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2022/23


Jelikož se blíží termíny zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2022/23, zveřejňujeme přehled základních škol zřizovaných městským obvodem Ostrava-Jih a zároveň základní informace o zápisu.

Více naleznete ZDE

 

Zápis dětí do mateřských škol Městského obvodu Ostrava-Jih pro školní rok 2022/23


Zápis dětí do mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, pro školní rok 2022/2023, proběhne ve dnech

od 2. do 6. května 2022

v jednotlivých mateřských školách. Registrace žádostí k přijetí k předškolnímu vzdělávání bude zahájena od 18. 4. 2022 přes portál předškolního vzdělávání. Zákonný zástupce vyplní na internetu přihlášku pro příslušnou mateřskou školu a ve dnech zápisu se dostaví s vytištěnou přihláškou a potvrzením od lékaře do vybrané mateřské školy. Více na www: https://ms.ostrava.cz/

V případě, že zákonný zástupce nemá možnost vyplnění přihlášky elektronicky, dostaví se do příslušné mateřské školy, kde mu bude poskytnuta přihláška v listinné podobě. Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti ve věku od tří do šesti let, o přijetí dítěte rozhoduje ředitel mateřské školy. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhnou pátého roku věku ke dni 31. srpna 2022. Rodiče jsou povinni zapsat své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, neučiní-li tak, dopustí se přestupku, za který jim může být vyměřena pokuta až 5 tisíc korun. Počet přijatých dětí podléhá stanovené kapacitě mateřské školy. Školským obvodem mateřských škol, zřízených rozhodnutím zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih je území statutárního města Ostravy.

Prázdninový provoz MŠ v červenci a v srpnu 2022


Rodiče, kteří by chtěli o prázdninách dát své dítě do mateřské školy, se nemusejí obávat, že na Jihu budou předškolní zařízení zavřená. Městský obvod zajistil, že v každém měsíci zůstane v provozu téměř polovina z 29 škol - v červenci bude mít otevřeno 13 mateřinek, v srpnu pak 12.

Konkrétní termíny najdete ZDE

Vzdělávání ukrajinských dětí/žáků


Pro přijímání ke vzdělávání do mateřských škol a základních škol, které mají stanoven spádový obvod, se stanoví termín zápisu dětí/žáků cizinců pro školní rok 2022/23

od 1. 6. do 15. 7. 2022.

Na děti/žáky cizince se obecně vztahuje povinné předškolní vzdělávání a povinná školní docházka (§ 34a a § 36 školského zákona). Děti cizinci nejsou povinny se k povinnému předškolnímu vzdělávání nebo k povinné školní docházce hlásit bezprostředně po příjezdu. Není nutné na přijetí do školy spěchat, nejdříve je potřeba vyřešit trvalé místo pobytu, materiální a finanční zabezpečení, začít pracovat na odstranění jazykové bariéry. Po dobu prvních tří měsíců pobytu na území ČR není potřeba nástup do školy zajistit. Přijímání je vždy vedeno ve správním řízení. Přihlášky se podávají v českém jazyce. Ředitel školy akceptuje také dvojjazyčnou přihlášku.

Pro přijímání do mateřské školy dětí, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání, platí i povinnost splnit podmínky podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, tj. že dítě je očkováno, má kontraindikaci nebo je imunní. Splnění těchto podmínek se prokazuje potvrzením od praktického lékaře pro děti a dorost v ČR. Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Ředitel základní školy zařazuje žáka do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání, zhodnocení jeho vzdělávacích potřeb a s přihlédnutím k jeho věku.

Mimořádná opatření a nařízení k provozování otevřených hřišť


V jakém režimu lze vzhledem k aktuálním opatřením provozovat hřiště a sportoviště otevřená pro veřejnost, která jsou podporovaná z Transferů?

Pravidla jsou určována aktuálními platnými opatřeními a vládními nařízeními a pokud se jedná o venkovní hřiště, která jsou přístupná veřejnosti tím způsobem, že na ně veřejnost přichází neorganizovaně, vztahují se na ně opatření týkající se volného pohybu osob, přičemž aktuálně platí pouze opatření týkající se ochrany dýchacích cest viz poslední odstavec (za jejich dodržování je zodpovědný jednotlivec).

Bližší informace jsou uvedeny zde:

https://ovajih.ostrava.cz/cs/informacni-rozcestnik/sport-a-sportovni-zarizeni/hriste-otevrena-verejnosti/mimoradna-opatreni-a-narizeni-k-provozovani-otevrenych-hrist

Ostrava-Jih připravuje sloučení dvou základních škol


Radnice obvodu nevyhlásí konkurz na uvolněné místo ředitele ZŠ Klegova 27. Místo toho připraví dvě základní školy, fungující v jednom stavebně propojeném objektu v Hrabůvce, ke sloučení. Po zvážení současné situace na obou školách a všech alternativ a možností, se tato varianta jeví radním jako nejvhodnější. Bude-li v březnu zastupitelstvo souhlasit, vznikne nový subjekt k 1. 8. 2021. V názvu budou uvedeny oba dosavadní názvy škol a sloučení neovlivní školní vzdělávací programy.

 

Prvňáčci by se pak při dubnových zápisech pro školní rok 2021 – 2022  již hlásili s vědomím, že od 1. 9. 2021 budou žáky jedné spojené školy. Důvodů, na základě kterých vedení radnice sloučení ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové a ZŠ Klegova 27 navrhne zastupitelstvu jako optimální postup pro další zdárný rozvoj obou škol, je hned několik.

Obě dosavadní školy působí v jednom stavebně propojeném objektu, společně užívají tělocvičny, jídelnu a venkovní sportoviště. Nový subjekt získá  efektivnější možnosti využití výukových a ostatních prostor škol i lepší možnosti k čerpání externích zdrojů financování. Rozšíří se vzdělávací možnosti a potenciál školy. Díky sloučení se zjednoduší a zkvalitní také komunikace ohledně využití školního zázemí pro dva působící sportovní kluby. Pro žáky, jejich rodiče a učitele, se nic zásadního nezmění. Záměrem zřizovatele je svěřit vedení sloučené školy dosavadní ředitelce ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové Mgr. Petře Kalouskové. S návrhem sloučení byli seznámeni zástupci vedení a školské rady obou dotčených škol. Záležitost je rovněž konzultována s oddělením školství Magistrátu města Ostravy.

HŘIŠTĚ OTEVŘENÁ VEŘEJNOSTI a DĚTSKÁ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ


Hřiště otevřená veřejnosti v areálech ZŠ a MŠ.

Projekty "Hřišť otevřených veřejnosti" jsou financovány z rozpočtu statutárního města Ostravy. Seznam najdete zde.

Dětská dopravní hřiště na území Ostrava-Jih.

Seznam veřejně přístupných dopravních hřišť najdete zde.

 

ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27

Fotbal

ZŠ  a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

Hřiště MŠ P. Lumumby 25 pro nejmenší

ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2

Fotbal

ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12

Víceúčelové hřiště, krosová dráha, běžecké dráhy, pink-ponkové stoly.

ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64

Míčové hry, lehká atletika, hry na pískovišti a průlezkách.

ZŠ a MŠ Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33

Adresa: Šeříkova 682/33, 700 30 Ostrava

ZŠ  a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52

Fotbal, basketbal, tenis, odbíjená, skok do dálky. Adresa: Březinova 52, 700 30 Ostrava-Zábřeh

ZŠ  a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100

Atletika, fotbal, volejbal, basketbal, házená a vybíjená. Adresa: Horymírova 100, 700 30 Ostrava-Zábřeh

ZŠ Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23

Víceúčelové hřiště -  hokej, fotbal, atletika. Adresa: Jugoslávská 23, 700 30 Ostrava-Zábřeh

ZŠ  a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16

Fotbal a basketbal.

 

DĚTSKÁ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ NA ÚZEMÍ OSTRAVA-JIH

MŠ F. Formana 13, Ostrava-Dubina

Dopravní hřiště v areálu MŠ na ulici F. Formana 13/251, Ostrava-Dubina.

ZŠ  a MŠ A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka

Dopravní hřiště, dopravní výchova v areálu ZŠ na ulici A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka.

ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové, Ostrava-Hrabůvka

Dopravní hřiště v areálu MŠ na ulici Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka

ZŠ a MŠ Šeříkova 33, Ostrava-Výškovice

Dopravní hřiště se nachází v areálu MŠ na ulici Předškolní 1, Ostrava-Výškovice

Soubor hygienických předpisů pro MŠ a ZŠ


Od 11. 5. 2020 budou základní školy otevřeny pro žáky 9. ročníků. Od 25. 5. 2020 se otevřou mateřské školy, dále základní školy pro žáky 1. stupně (1.-5. třídy ZŠ) a hřiště ve školních areálech.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo soubor hygienických a bezpečnostních pokynů, kterými se školy musí řídit. Manuál pro mateřské školy a základní školy najdete ZDE. Harmonogram uvolňování mimořádných opatření ve školství najdete ZDE.

Mimořádné opatření proti šíření koronaviru - uzavřely se školy


Ministerstvo zdravotnictví vydalo v úterý 10. 3. 2020 mimořádná opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, na jehož základě se od 11. března 2020 do odvolání uzavírají základní, střední i vysoké školy. Rodičům dětí vzniká nárok na čerpání ošetřovného, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let. Více informací najdete ZDE.

 

Jak se uplatní nárok na ošetřovné?

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) (PDF 423,51 kB), který mu vydá ve 2 vyhotoveních škola, kterou dítě navštěvuje.

Volné prostory k pronájmu v tělocvičnách ZŠ Ostrava-Jih


Přehled ZŠ působících v městském obvodu Ostrava-Jih obsahující volné časové prostory v tělocvičnách pro možné budoucí nájemce včetně telefonních kontaktů na základní školy:

Celkem záznamů: 20