Školy na jihu Ostravy

ZŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova - Hrabůvka

Základní údaje o škole

Adresa školy: Klegova 1169/29, 700 30 Ostrava-Hrabůvka ( zobrazit na mapě ) Název školy: Základní škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

Specializace

Robotika a programování
Rozšířená výuka cizích jazyků
Rozšířená výuka informatiky a výp. tech.
Rozšířená výuka TV
Výuka s podporou dotykových zařízení

Kontaktní údaje

Telefon: 596 784 723, 596 787 663 E-mail: info@zslukasove.cz Web: www.zslukasove.cz

Ředitel školy

Mgr. Petra Kalousková Telefon: 724 056 852, 596 784 723 E-mail: info@zslukasove.cz

Zástupce ředitele školy

Mgr. Vávra Václav Telefon: 596 784 723, 724 056 855 E-mail: vaclav.vavra@zslukasove.cz

Bližší informace o škole

Hřiště: https://ovajih.ostrava.cz/cs/informacni-rozcestnik/sport-a-sportovni-zarizeni/hriste-otevrena-verejnosti/zakladni-skola-ostrava-hrabuvka-klegova-27

Provoz družiny 6.00 – 17.00 hod.

Zaměření školy: sportovní třídy s rozšířenou výukou TV, spolupráce s MFK Vítkovice, podpora nadaných a talentovaných žáků, rozšířená informatika, robotika

Zájmové kroužky: sborový zpěv, dramatická výchova, výtvarné činnosti, dopravní výchova, klub předškoláků, sportovní hry, turistický kroužek a další dle zájmu žáků

Jazyky: 1. stupeň: AJ od 1. ročníku; 2. stupeň: NJ, RJ od 7. ročníku

využívání metody CLIL a hodiny s rodilým mluvčím ve výuce

Zobrazení školy na mapě