ZÁPISY DO MŠ

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

Termíny zápisu

Termín
elektronického
podání přihlášek
do MŠ

Termín osobního podání přihlášek do MŠ

Informace

MŠ Zlepšovatelů, vč. odloučených pracovišť

4.

- 16.

5.

2020

4.5.2020 - od 9:00 do12:00 hod.
5.5.2020 - od 13:00 do16.00 hod.

web, budova MŠ

MŠ Adamusova, vč. odloučeného pracoviště

2.

- 16.

5.

2020

12. -14.5.2020 od 8:00 do 11: 00hod.

web, budova MŠ

MŠ A. Gavlase, vč. odloučeného pracoviště

2.

- 16.

5.

2020

11. -12.5.2020

web, budova MŠ

MŠ Volgogradská 4, vč. odloučeného pracoviště

2.

- 16.

5.

2020

4.-15.5.2020 od 8:00 do 12:00 hod.

web, budova MŠ

MŠ Za Školou, vč. odloučených pracovišť

2.

- 16.

5.

2020

4.5. a 11.5.2020 od 8:00 -16:00 hod.

web, budova MŠ

MŠ Staňkova, vč. odloučeného pracoviště

2.

- 16.

5.

2020

4.-15.5.2020, dle telefonické domluvy

web, budova MŠ

MŠ F. Formana

2.

- 16.

5.

2020

2.-16.5.2020 vhození přihlášky do
schránky

web, budova MŠ

MŠ Mitušova 6

4.

- 11.

5.

2020

4.-7.5.2020

web, budova MŠ

MŠ Mitušova 90

4.

- 11.

5.

2020

4.-7.5.2020

web, budova MŠ

MŠ Mjr. Nováka

2.

- 16.

5.

2020

11. -12.5.2020 od 8:00 do 15:30 hod.

web, budova MŠ

MŠ (.Herrmanna

2.

- 16.

5.

2020

4.-15.5.2020, dle telefonické domluvy

web, budova MŠ

MŠ A. Kučery

2.

- 16.

5.

2020

4.-15.5.2020, dle telefonické domluvy

web, budova MŠ

MŠ B. Dvorského

2.

- 16.

5.

2020

4.-15.5.2020 od 8:00 do14:00 hod.

web, budova MŠ

MŠ J. Maluchy 105

2.

- 16.

5.

2020

4.-7.5.2020 8:00 - 12:00 hod.
11.-14.5.2020 8:00 - 12:00 hod.

web, budova MŠ

MŠ Mozartova

2.

- 16.

5.

2020

4.-15.5.2020, dle telefonické domluvy

web, budova MŠ

MŠ P. Lumumby 14

2.

- 16.

5.

2020

4.5.2020; 6.5.2020; 11.5.2020; 13.5.2020

web, budova MŠ

MŠ P. Lumumby 25

4.

- 16.

5.

2020

12.-13.5.2020

web, budova MŠ

MŠ Rezkova

2.

- 16.

5.

2020

4.5. a 6.5.2020 - od 8:00 do12:00 h.
13.5. a 15.5.2020 - od 8:00 do12.00 h.

web, budova MŠ

MŠ Výškovická

2.

- 16.

5.

2020

4.-15.5.2020 od 8:00 do 11:00 hod.

web, budova MŠ

MŠ Předškolní

2.

- 16.

5.

2020

4.-15.5.2020 od 8:00 do 13:30 hod. v
budově základní školy

web, budova MŠ