Mateřská škola J. Maluchy 105, 700 30 Ostrava - Dubina

DubinaLogopedická třídaEnviromentální výchova

Sídlo ředitelství: Mateřská škola Ostrava-Dubina, MŠ A. Gavlase 12A, příspěvková organizace

Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Paed. Dr. Jana Navrátilová

Telefon: 596 712227, 725 075111

E-mail: ms.j.maluchy.105@volny.cz

WWW: http://lodickovaskolka.wz.cz/o%20nas.htm

 

Počet tříd: 3 standardní+ 1 speciální třída zaměřená na logopedické vady

Kapacita: 118

Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 31,- do 6 let; Kč 34,- od 6 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 390,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program - Modrá vlnka her a objevů

Osobnostně orientovaný model výchovy s prvky zdravého životního stylu se zaměřením na environmentální vzdělávání, rozvoj sociální gramotnosti, předčenářskou gramotnost a polytechnickou výchovu.

Aktivity: kroužky keramický, malí horolezci - v MŠ instalována horolezecká stěna, angličtina, pohybové aktivity pro nejmladší děti

Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 30 škol