Mateřská škola P. Lumumby 25, 700 30 Ostrava - Zábřeh

ZábřehLogopedická třída

Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace

Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Bc. Elisová Jana

Telefon: 596 748110

E-mail: ms@kosmonautu15.cz

WWW: www.kosmonautu15.cz

Počet tříd: 3 věkově smíšené + 1 logopedická třída

+ 1 pro děti s odloženou školní docházkou

  • 1 třída pro děti před vstupem do základní školy

Kapacita: 144

Provozní doba: 6.30 - 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 30,-, Kč 35,-

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 310,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program "Dívej se a poslouchej, raduj se a poznávej" - rozvoj dítěte po stránce psychické, fyzické i sociální, položení základů ke schopnosti učit se  a poznávat. Získání osobní samostatnosti a osvojení základních hodnot, na nichž je položen hodnotový systém naší společnosti.

Aktivity: angličtina, flétna, jóga, tanečky, folklórní soubor "Bělásek", sportovní hry - Hopsálek, keramika, Metoda dobrého startu - grafomotorické, komunikační a pohybové hry pro předškoláky, Klub maminek a batolat Hernička

Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 30 škol