Mateřská škola I. Herrmanna 1550/23, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

HrabůvkaTřídy pro zrakově postižené dětiVýuka anglického jazyka

Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace (odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Krestova 36A)

Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Mgr. Sabina Čemová

Telefon: 596 716 419, 602 221 409

E-mail: ms.hermana@seznam.cz

tereza.ondrejova@zskrestova.cz

WWW: http://iherrmanna.zskrestova.cz/

Počet tříd: 2 standardní + 2 speciální pro děti s očními vadami

Kapacita: 78

Provozní doba: 06.00-16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 45,- do 6 let; Kč 54,- od 7 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 390,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program  "JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA - VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRÍMA" je zaměřen na všestranný rozvoj dítěte pomocí různých výukových metod. Orientuje se především na podporu technického a přírodovědeckého talentu. V rámci běžného režimu dne je do různých činností zakomponován anglický jazyk prostřednictvím CLIL.

V mateřské škole pracujeme podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je vypracován v souladu s platným RVP PV. ŠVP PV vychází z konkrétních podmínek a možností školy a potřeb dětí. Je zaměřen na všestranný rozvoj dítěte, jeho učení a pozvávání života prostřednictvím změn v přírodě během roku. Vychováváme a vedeme děti k samostatnosti prostřednictvím pedagogů, kteří mají osobnostní i profesní předpoklady. Upřednostňujeme formu prožitkového učení a učebních situací. Zdůrazňujeme skupinovou práci, individualizovaný přístup k dítěti na základě důsledné diagnostické činnosti. V souladu s RVP PV je učivo uspořádáno do pěti ucelených části - integrovaných bloků, které zahrnují dané vzdělávací oblasti: biologická, psychologická, interpersonální, sociálně kulturní, environmentální.

ŠVP PV je sestaven seč zaměřením na environmentální vzdělávání a polytechnické dovednosti. Součástí ekologického přístupu je školní zahrada v přírodním stylu a zapojení školy. Důraz je kladen na seznamování se s cizím jazykem formou CLIL a integrované výuky hrou s důrazem na prožitek a aktiviní zapojení dítěte. Jazykové vzdělávání je implementováno do stávajících činností v rámci integrovaných bloků, vychází ze stávajícího obsahu vzdělávání - z daných cílů, vzdělávací nabídky a očekávaných výstupů.

 

Aktivity a kroužky: v MŠ je ve všech 4 třídách v průběhu dne zapojován anglický jazyk metodou CLIL. 

Pro předškolní a odkladové děti je od listopadu do května pořádán program Hrajeme si na školu. Tento program probíhá v době od 13 do 14 hodin, 3 dny v týdnu. V průběhu programu děti rozvíjí všechny oblasti, které jsou při nástupu do základní školy potřeba. Využíváme při tom Metodu dobrého startu, Hejného matematiku, Malá technická univerzita apod.

Zájmové kroužky: Malý kutil, pohybový kroužek, angličtina Jolly Phonics, logopedický kroužek pro děti z běžných tříd, plavání

 

5432foto_1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol