Aktuality

Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení

Rada městského obvodu Ostrava-Jih vyhlašuje v souladu s § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 166 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava–Výškovice, Šeříková 33,
příspěvkové organizace. Více informací ZDE

Zápis dětí do mateřských škol Městského obvodu Ostrava-Jih pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí do mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, pro školní rok 2021/2022, proběhne ve dnech od 2. května do 16. května 2021