Aktuality

Revolution Train 2023

Ve dnech 15. a 16.05.2023 se uskuteční v rámci projektu  aktivita „Protidrogový vlak“ pro základní školy od 8:00 do 14:20 hod., pod záštitou starosty městského obvodu Bc. Martina Bednáře.  

Pro veřejnost proběhne prohlídka v čase od 15:30  do 18:00 hod. Vlak bude přistaven v železniční stanici Ostrava-Svinov. Vlak sestává z 6 vagónů, 4 kinosály, 8 interaktivních místností. Následně pro žáky, kteří absolvovali návštěvu Protidrogového vlaku je zajištěný návazný program, který se zabývá trestněprávní odpovědností ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, oddělení prevence.

Tento projekt žákům, pedagogům i veřejnosti rozšiřuje dosavadní přístupy k primární protidrogové prevenci. Multimediální vlaková souprava je unikátním nástrojem, který přináší novou formu preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání. Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám.

Oba dva dny, kdy se prohlídky vlaku uskuteční, hradí radnice obvodu a návštěva je zdarma.

Prázdniny na Jihu 2023

Městský obvod Ostrava-Jih připravil pro školní děti ve věku 6 – 14 let s trvalým bydlištěm v městském obvodu Ostrava-Jih již čtvrtý ročník prázdninového programu plného zábavy, sportovních a kreativních aktivit. Jednotlivé aktivity se konají od pondělí do pátku v dopoledních hodinách. Rodič si může pro své dítě vybrat až 7 akcí, které se konají od úterý do pátku. Na otevřené pondělky, kterých je celkem 8, se nemusí děti přihlašovat ani registrovat – stačí, když rovnou dítě na akci dojde. Bližší informace k přihlášení do programu a výběr jednotlivých akcí naleznou rodiče na odkazu: 

https://ovajih.ostrava.cz/cs/o-jihu/aktualne/pohybovy-festival-materskych-skol

 

Atletické přebory základních škol 2023

Třináct základních škol se zapojilo do atletických přeborů, které se včera konaly v Atletické hale města Ostravy. Soutěžící se museli popasovat se šesti disciplínami, konkrétně se skokem dalekým; během na 60 metrů; vrhem koulí; během na 600 metrů (žákyně), respektive 800 metrů (žáci); skokem vysokým a smíšenou štafetou 4 x 200 metrů. Mezi osmáky zvítězila ZŠ Bohumíra Dvorského, na druhém místě se umístila ZŠ Provaznická a třetí skončili mladí sportovci ze ZŠ Šilheřovice. Mezi deváťáky si nejlépe vedla ZŠ Lukášové a Klegova, stříbrnou příčku obsadili chlapci a dívky ze ZŠ Bohumíra Dvorského a na bronzový stupínek vystoupali žáci a žákyně ze ZŠ Březinova. Medaile nejlepším předávali radní Martina Jarošková, Radim Ivan a Jiří Stráník. „Jsme rádi, že se atletické přebory těší stále větší oblibě. Letos se přihlásil rekordní počet škol. Byly vidět opravdu parádní výkony, mnozí účastníci překonali své osobní rekordy. Navíc věříme, že právě díky takovýmto akcím přilákáme k pravidelnému sportování více školáků,“ uvedl místostarosta Radim Ivan, v jehož gesci je také školství a sport.