Aktuality

Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení - Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace

Rada městského obvodu Ostrava-Jih  vyhlašuje v souladu s § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele

 Základní školy  a mateřské školy Ostrava–Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvkové organizace

Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení - Mateřská škola Ostrava–Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace

Rada městského obvodu Ostrava-Jih  vyhlašuje v souladu s § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele

 Mateřské školy Ostrava–Výškovice, Staňkova 33, příspěvkové organizace

Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení - Mateřská škola Ostrava–Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace

Rada městského obvodu Ostrava-Jih  vyhlašuje v souladu s § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 166 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele

 Mateřské školy Ostrava–Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace