Aktuality

29. ročník ankety Zlatého Ámose

Žáci základních a středních škol mohou opět nominovat do ankety Zlatého Ámose své oblíbené pedagogy. Na vyplnění přihlášky je čas do 31. prosince 2021.

Více informací naleznete na www.zlatyamos.cz

Podzim na chodbách ÚMOb Ostrava-Jih

Děti MŠ a žáci ZŠ našeho obvodu ozdobili svými obrázky chodbu odboru školství a kultury v budově B a průchozí koridor do budovy C.

Mimořádná opatření a nařízení k provozování otevřených hřišť

V jakém režimu lze vzhledem k aktuálním opatřením provozovat hřiště a sportoviště otevřená pro veřejnost, která jsou podporovaná z Transferů?

Pravidla jsou určována aktuálními platnými opatřeními a vládními nařízeními a pokud se jedná o venkovní hřiště, která jsou přístupná veřejnosti tím způsobem, že na ně veřejnost přichází neorganizovaně, vztahují se na ně opatření týkající se volného pohybu osob, přičemž aktuálně platí pouze opatření týkající se ochrany dýchacích cest viz poslední odstavec (za jejich dodržování je zodpovědný jednotlivec).

Bližší informace jsou uvedeny zde:

https://ovajih.ostrava.cz/cs/informacni-rozcestnik/sport-a-sportovni-zarizeni/hriste-otevrena-verejnosti/mimoradna-opatreni-a-narizeni-k-provozovani-otevrenych-hrist