Mateřská škola J. Maluchy 13, 700 30 Ostrava - Dubina

DubinaEnviromentální výchova

Sídlo ředitelství: Mateřská škola Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace

Zástupce řed.: PaedDr. Jana Navrátilová

Telefon: 596 723 767, 725 075 111

E-mail: ms.gavlase@cmail.cz

WWW: www.sedmikraskaapampeliska.cz

Počet tříd: 4 standardních + 1 speciální třída zaměřená na logopedické vady.

Kapacita: 130 dětí

Provozní doba: 06.00 - 17.00 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 43,- do 6 let; Kč 47,- od 7 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 450,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program "Letem světem se Všeználkem" - zaměření na rozvoj a posílení sociálně-emočního vývoje dítěte a na rozvoj matematické, čtenářské, enviromentální, polytechnické a mediální pregramotnosti.

Jazyky, kroužky: Inhalační program - "Zdravé dýchání" - prevence onemocnění respiračními onemocněními. Tvořílek - aktivity pro děti profilujcí se v estetických a polytechnických činnostech. Pěvecký sbor - aktivity pro děti profilující se v hudebních činnostech. 

foto_6foto_5foto_3foto_2foto_1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol