Mateřská škola J. Maluchy 13, 700 30 Ostrava - Dubina

DubinaEnviromentální výchova

Adresa: J. Maluchy 13, 700 30 Ostrava-Dubina

Ředitelka: Alena Píchová

Zástupce řed.: Paed. Dr. Jana Navrátilová

Telefon: 596 723767, 725 075111

E-mail: ms.gavlase@cmail.cz

WWW: www.sedmikraskaapampeliska.cz

Počet tříd: 4 standardních + 1 speciální třída zaměřená na logopedické vady. Kapacita: 130 dětí

Provozní doba: 6.00 - 17.00 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 32,- do 6 let; Kč 35,- od 7 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 450,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program "Letem světem se Všeználkem" - zaměření na rozvoj a posílení sociálně-emočního vývoje dítěte a na rozvoj matematické, čtenářské, enviromentální, polytechnické a mediální pregramotnosti.

Jazyky, kroužky: Všeználek - klub nadaných dětí profilujících se v přírodních vědách ; Inhalační program - Zdravé dýchání - prevence onemocnění respiračními nemocemi.

Do odvolání je z důvodu prevence Covid-19 činnost aktivit pozastavena.

foto_6foto_5foto_3foto_2foto_1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol