Mateřská škola Mjr. Nováka 30, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

HrabůvkaLogopedická třídaDopravní hřiště

Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace

Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Bc. Tereza Ondřejová

Telefon: 596 719 028, 722 960 756

E-mail: tereza.ondrejova@zskrestova.cz

WWW: www.mjrnovaka.zskrestova.cz

Počet tříd: 3 x třída heterogenní běžná + 3 x třída heterogenní logopedické

Kapacita: 120

Provozní doba: 06.00 - 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 32,- do 6 let; 33,- od 7 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 400,-

Zaměření školy: Název školního, vzdělávacího programu: "Objevujeme svět s Lukáškem a Emilkou".

Cíle vzdělávání dětí do tří let věku a dětí od tří let do počátku školní docházky jsou velmi podobné. Jsou orientovány na provázání rodinného a institucionálního působení a na to, aby v dítěti probudily zájem o vzdělávání celoživotní.

Zatímco u mladších dětí jsou činnosti a aktivity třídních učitelek a asistentů pedagoga zaměřeny na úspěšnou adaptaci, samostatnost a posilování prosociálního chování mezi dětmi. Starším dětem je pak nabízena řada projektových a výjezdových aktivit. Cíl pedagogů je zaměřený primárně na úspěšný přechod dětí z mateřské školy do školy základní. Třídní učitelky i asistenti pedagoga vytváří podnětné prostředí. Dětem vytváří pestrou vzdělávací nabídku i aktivity. Výchovně-vzdělávací činnost odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Celým dnem prolínají individuální, skupinové i frontální činnosti. Všem zaměstnancům školy záleží na vytváření laskavého, vlídného a bezpečného prostředí pro děti i jejich rodiče. Jsme otevřeni alternativním metodám a formám práce s dětmi. Využíváme prvků Montessori pedagogiky, zdravotní - tělesné aktivity a rozvíjíme koncept Bazální stimulace. Rodičům poskytujeme v případě speciálních - vzdělávacích potřeb dítěte konzultace a i metodickou podporu.

Jazyky, kroužky: Pestrost vzdělávací nabídky je zajištěna nadstandartními aktivitami, které realizujeme zdarma - výuku cizího jazyka, hru na zobcovou flétnu, logopedické prevence, ergoterapeutické techniky, výuku v exteriéru, kroužek intenzivní přípravy na přechod z MŠ do ZŠ.

Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol