Mateřská škola Mjr. Nováka 30, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

HrabůvkaLogopedická třídaDopravní hřiště

Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková organizace

Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Mgr. Ivanská Zdeňka

Telefon: 596 719028

E-mail: skolka@zslukasove.cz

WWW: www.ms.zslukasove.cz

Počet tříd: 3 standardní + 3 logopedické

Kapacita: 120

Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 32,- do 6 let; 33,- od 7 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 400,-

Zaměření školy: V MŠ pracujeme se vzdělávacím programem "Moderní mateřská škola", který vychází z přirozených potřeb dítěte. Umožňuje dítěti objevovat a chápat souvislosti na základě vlastních prožitků a dále je rozvíjet. Dává dítěti prostor k tvořivému myšlení a zkoumání. Na jeho základě mají paní učitelky na třídách zpracovány své třídní vzdělávací plány, s nimiž pracují celý rok.
V mateřské škole vytváříme podnětné prostředí pro přirozený osobnostní rozvoj každého jedince s respektováním jeho individuálních zvláštností. Rozvíjíme každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální tak, aby na konci předškolního období zvládlo nároky, které jsou na něj kladeny.
Naším cílem je také upevňovat v dětech vztah k přírodě a ke své zemi, probouzet v nich ekologické cítění a snahu o život v souladu s přírodou a jejími zákonitostmi.
Jednotlivé třídy jsou uspořádány a využívány jako herny, tělocvičny i pracovny, což umožňuje kreativitu při výchovně vzdělávacím procesu a realizaci různorodých aktivit dětí potřebných pro všestranný rozvoj osobnosti. Třída je kamarádským prostředím. Děti jsou do tříd rozděleny zpravidla podle věku, výjimkou jsou speciální logopedické třídy.

Jazyky, kroužky: logopedická péče na třídách, výtvarné dílničky a přednášky pro děti a rodiče, řada kroužků (judo pro nejmenší, angličtina, malý badatel, míčové hry, výtvarný kroužek),  plavecké kurzy, divadelní představení, lyžařské výcviky, výlety, exkurze

Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol