Mateřská škola Mitušova 6, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

HrabůvkaLogopedická třída

Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace

Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Bc. Petra Sedláčková

Telefon: 596 725503, 601 090511

E-mail: sedlackova@msmitusova6.cz ; info@msmitusova6.cz

WWW: www.msmitusova6.cz

Počet tříd: 5 standardních + 1 logopedická

Kapacita: 155

Provozní doba: 6.00 - 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 28,- 31,-

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 350,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program "Řeknu Ti pár vět, o tom, jaký je svět...." - Cíl vychází z přesvědčení, že vzdělávání předškolních dětí je potřeba nejvíce přizpůsobit přirozenému vývoji a životu dítěte. Učit dítě efektivním způsobům, jak uplatňovat svou osobnost, jak žít plnohodnotný život a umožnit mu, aby prožívalo dětství takové, ve kterém se může zdravě rozvíjet. Důležitou součástí je položit základy celoživotního vzdělávání dle možností, zájmů a individuálních potřeb dítěte.

Součástí ŠVP je enviromentální výchova, ekologické projekty - "Chráníme přírodu", projekt podporující zdravé stravování "Skutečně zdravá škola"..., Malá technická univerzita - prostřednictvím programu pěstujeme v dětech vztah k reálnému světu a přispíváme k rozvoji technického vzdělávání, Celé Česko čte dětem: "Babička a dědeček do školky" - pravidelnými činnostmi v rámci projektu zavádíme a podporujeme tradiční a důležitý rituál předčítání v rodinách a přispíváme ke zvyšování čtenářské a jazykové gramotnosti dětí.

Aktivity, kroužky: keramický, flétnička, předškoláček, logohrátky - logopedická prevence, lidové tanečky, Mažoretky, Hrátky s angličtinou, Judo Baník Ostrava, Malý řemeslník

foto_3
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol