Základní škola Ostrava–Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace (Fakultní škola Ostravské univerzity)

DubinaBezbariérový přístupSpeciální třídy

Ředitel: Mgr. Bc. Vladimír Štalmach

Telefon:  596 729 621, 605 957 145 (ředitel školy)

E-mail: sekretariat@zsformana.cz

vladimir.stalmach@zsformana.cz

Web: http://www.zsformana.cz

Součást školy:  ŠD, ŠJ

Motto školy:  „vědění je cesta k poznání“

Zaměření školy:

Každý žák je pro nás důležitý, klademe důraz na zdravé vztahy a zdravý životní styl. Využíváme moderní metody a postupy ve výuce. Jsme fakultní školou a školou spolupracující s MENSA ČR. Aktivně využíváme dotační tituly a účastníme se úspěšně mezinárodních projektů Erasmus a eTwinning.

  1. Digitální technologie a robotika: Jsou trvalou součástí školního života. Prolíná se napříč různými předměty. Ve výuce pracujeme s iPady, tablety, Ozoboty, využíváme interaktivní tabule a počítače.
  2. Bilingvní výuka: Škola již třetí rok využívá dotační titul města Ostravy na podporu cizojazyčné výuky. Metodu CLILL aplikujeme ve vybraných třídách a předmětech HV, TV, Přírodovědy, Přírodopisu a Občanské výchovy. Vyučujeme v anglickém nebo francouzském jazyce.
  3. Péče o talentované a nadané žáky: Škola je aktivním členem MENSA ČR, vyhledáváme a věnujeme se všem dětem, které jsou talentované nebo nadané. Využíváme dotační tituly pro nadané žáky.

Zájmové kroužky: Keramika, Dovedné ruce, Malý kuchtík, Výtvarný ateliér, Buď fit, Aerobik, Míčové hry, Badminton, Volejbal, ICT specialista, Kluby nadaných dětí, Čtenářský klub, Klub deskových her, Klub cizích jazyků, Badatelský klub, Klub Předškoláček.

Jazyky: Anglický jazyk vyučujeme již od 1. ročníku. Jako další cizí jazyk vyučujeme od 7. ročníku Francouzský, Ruský nebo Německý jazyk. Ve škole učí rodilý mluvčí - Francouzský jazyk

Informace: Výborná dopravní dostupnost, poloha mimo hlavní komunikace, bezbariérový přístup, internetové připojení ve všech prostorách školy, elektronická žákovská knížka, distanční výuka zajištěna prostřednictvím Microsoft 365Teams pro všechny žáky. Škola nabízí moderně vybavené kmenové třídy i odborné učebny, školní chodby vybavené sportovním a společenským vybavením, velkou školní zahradu s hracími prvky, venkovní učebnu, Malé školní arboretum, divadélko, dvě tělocvičny, multifunkční hřiště, keramickou dílnu s pecí, informační centrum pro žáky a veřejnost se školní knihovnou. Školní jídelna nabízí denně dvě jídla.

Každoročně pořádáme ozdravné pobyty, lyžařské  kurzy, projektové dny, soutěže olympiády a přehlídky, ve kterých naši žáci mají výborné úspěchy. Jsme školou komunitní, snažíme se být součásti sídliště a širokého okolí.  Naše mimoškolní akce jsou velmi oblíbené a hojně navštěvované nejen našimi žáky a rodiči ale také širokou veřejností. Lampionový průvod, různě tematicky zaměřeny tvůrčí dílny, Vánoční a Velikonoční jarmark, Den dětí.. jsou jen některé z nich.  

Věnujeme se každému dle jeho individuálních potřeb, požadovanou podporu dostávají naši žáci od plně kvalifikovaného pedagogického sboru. Ve škole působí školní psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog školní asistent i asistenti pedagoga.

TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

Foto6Foto5Foto4Foto3Foto2Foto1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 16 škol