Mateřská škola U Zámku, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Zábřeh

Sídlo ředitelství: Mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace

zástupkyně ředitelky: Mgr. Jana Reiblová

Telefon: 725 059590

E-mail: ms.u-zamku@seznam.cz

WWW: www.mszaskolou.cz

Počet tříd: 3 standardní

Kapacita: 65

Provozní doba: 6.00 - 16.00 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 35,-, Kč 38,-

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 440,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program - "Náš svět" má MŠ zpracovaný tak, aby učil děti vnímat svět v přirozených souvislostech a získávat tak reálný pohled na vše kolem sebe. Vzdělávacím procesem prolíná Školní preventivní program zaměřený na prevenci sociopatických jevů, ekologický program, dopravní prevenci a zdravý životní styl. MŠ nabízí nejen vzdělávání přiměřené věku dětí, ale také příznivé sociální klima, bezpečné prostředí a individuální přístup.

Aktivity: MŠ nabízí tradiční akce - oslavy narozenin, ročních svátků, MDD, karnevaly, exkurze, besedy, odpolední společné akce s rodiči (dílničky, přednášky, sportovní akce), Den otevřených dveří, výtvarné soutěže a další. Ve spolupráci se Spolkem rodičů Mateřídouška se účastní různých projektů, např. s Charitou sv. Alexandra. V rámci rozvoje čtenářské pregramotnosti se opakovaně zapojuje do celostátní akce Celé Česko čte dětem. Zapojením do projektu "Malý řemeslník" se zaměřuje na polytechnické vzdělávání dětí.

Foto5Foto4Foto3Foto2Foto1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol