Mateřská škola U Zámku, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Zábřeh

Sídlo ředitelství: Mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace

zástupkyně ředitelky: Mgr. Jana Reiblová

Telefon: 725 059590

E-mail: ms.u-zamku@seznam.cz

WWW: www.mszaskolou.cz

Počet tříd: 3 standardní

Kapacita: 65

Provozní doba: 06.00 - 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 50,- do 6 let; Kč 53,- od 7 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 440,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program - "Náš svět" je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Vzdělávací obsah je zpracován tak, aby dítě mělo možnost vnímat svět v přirozených souvislostech a získávat tak reálný pohled na svět a vše, co se kolem děje.

Součástí Školního vzdělávacího programu je Školní preventivní program zaměřený na prevenci sociopatologických jevů, ekologický program, dopravní prevenci a zdravý životní styl.

MŠ nabízí kvalitní výchovné a vzdělávací působení přiměřené věku dětí, příznivé sociální klima, bezpečně a účelně vybavené prostředí a individuální přístup.

Jazyky, kroužky: Školní vzdělávací program vhodně doplňují tradiční akce školy jako např. plavání pro předškoláky, tvoření z keramické hlíny, oslavy narozenin, ročních svátků, MDD, maškarní karneval, exkurze, besedy, odpolední společné akce s rodiči (dílničky, sportovní akce atd.), Den otevřených dveří, účast na výtvarných soutěžích a další.

Ve spolupráci se Spolkem rodičů Mateřídouška se účastníme celostátního ekologického projektu RECKLOHRANÍ, třídíme odpad na třídách, vedeme děti k charitativní činnosti - spolupracujeme s charitou sv. Alexandra. Jsme zapojeni do celostátní akce "Celé Česko čte dětem". V rámci projektu "Talentmanagement" získávají děti praktické dovednosti v řemeslné dílně "U Šroubka a Vroubka" v MŠ.

 

 

Foto5Foto4Foto3Foto2Foto1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol