Mateřská škola Tarnavova 18, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Zábřeh

Sídlo ředitelství: Mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace

Zástupkyně ředitelky : Bc. Ryznerová Lenka

Telefon: 725 059224

E-mail: ms.tarnavova@seznam.cz

WWW: www.mszaskolou.cz

Počet tříd: 3 standardní

Kapacita: 84

Provozní doba: 06.00 - 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 40,- do 6 let; Kč 43,- od 7 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 440,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program - "Náš svět" je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Vzdělávací obsah školy se zaměřuje na rozvoj dětské osobnosti, respektování individuality dítěte a osobnostně orientovaný model výchovy.

MŠ nabízí kvalitní vzdělávání přiměřené věku dětí, příznivé sociální klima, bezpečně a účelně vybavené prostředí a individuální přístup. Součástí Školního vzdělávacího programu je Školní preventivní program zaměřený na prevenci sociopatických jevů, ekologii, dopravní prevenci a zdravý životní styl. Prostředí školní zahrady je obohaceno o přírodní prvky, bylinkové záhonky a další - vše v duchu projektu "Přírodní zahrada".

Jazyky, kroužky: MŠ se zapojuje do výtvarných soutěží a různých projektů např. do celostátních projektů "Recyklohraní" a "Celé Česko čte dětem". Zapojila se také do projektu "Šachy do škol", organizuje plavání pro předškoláky a tvoření z keramické hlíny.

Ve spolupráci se Spolkem rodičů Mateřídouška zařazuje MŠ do vzdělávání oslavy narozenin a svátků dětí, divadelní představení, Mikulášskou nadílku, posezení u vánočního stromečku, maškarní karneval, oslavu Dne dětí, sportovní hry, olympiádu, návštěvu planetária, školní výlety, besedy s Policií ČR, s MPO, canisterapii, exkurze (k hasičskému záchrannému sboru, k dobrovolným hasičům, do ZŠ Horymírova, do ZUŠ Sologubova) a další. MŠ každoročně pořádá "Den otevřených dveří", ukázky práce s dětmi, tvůrčí dílničky s rodiči aj. Z mnoha získaných dotací a grantů byla např. pořízená keramická pec pro vypalování keramických výrobků.

65432foto_1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol